Folder van de week

Pinksteren

DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST

VECHTEN TEGEN DE ZONDE
Je weet dat iets zonde is. Je bent verkeerd bezig. Het mag gewoon niet. Je wilt het ook niet. 's Morgens vóór de dag begint, buig je je knieën. Je vraagt of God je wil helpen. Maar aan het einde van de dag moet je constateren, dat je de zonde weer hebt gedaan. Waarom? Helpt bidden niet? Waarom helpt God niet? Hij wil toch ook niet dat we zondigen? Waarom?! Achter dat woordje zit vaak een verwijt. Ik doe ontzettend goed mijn best om een zonde niet te doen, dan mag ik toch op Gods hulp rekenen? Maar Hij helpt niet. Herken je deze gedachte diep in je hart?

Toch wel gek dat we God iets verwijten. Zorgt Hij niet goed voor ons? Vergelijk je leven eens met miljoenen leeftijdsgenoten. Loopt Hij ons niet achterna met Zijn Woord? Als we bedenken dat op de kleinste zonde onverbiddelijk de doodstraf zou moeten volgen, is de Heere dan niet heel, heel erg geduldig met ons? Heb je wel eens nagedacht over Gods ongelooflijke liefde, dat Hij Zijn Zoon overgaf aan de totale en ontluisterende ondergang, om Zich over mensen zoals jij en ik te kunnen ontfermen? Bizar eigenlijk dat we diep in onze gedachten geneigd zijn zo'n God iets te verwijten. Alsof het ook een beetje Gods schuld is dat we die zonde weer doen.

Het virus van de zonde zit diep in onze genen. Als een bron ernstig vervuild is, heeft het geen zin om hier en daar het water van de rivier te reinigen. Dat is een zinloze actie. De bron van je bestaan moet veranderd worden.

Het onderliggende probleem van zonde doen is zondaarzijn. En er is maar één Iemand Die je dat kan leren.

De Heilige Geest. Er is maar één Iemand Die je kan helpen. Jezus, de Zaligmaker. Er is maar één weg. De weg die Petrus aanwees in zijn pinksterpreek: Een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Vertrouw daarom niet meer op je eigen vermogen om tegen de zonde te strijden. Zelfs Gods kinderen zijn van zichzelf zo zwak dat ze niet een ogenblik kunnen bestaan. Daarbij komt dan nog de geweldige aanval van de drie doodsvijanden: de duivel, de wereld en het eigen vlees. Een hopeloze strijd. Hopeloos, als je die moet voeren zonder de sterke Held. Een overwonnen strijd, als je Jezus aan je zijde hebt.

Moet je ook strijden tegen de zonde als je onbekeerd bent? Hoe doe je dat? Mensen hebben een wil, ze kunnen kiezen tussen goed en kwaad, ben je het daarmee eens? Kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om in het vervolg iedere dag een halfuur uit de Bijbel te lezen, of om niet meer naar een bepaalde gelegenheid te gaan? Wat betekent de verdorvenheid van de mens?