Folder van de week

Het Einde

...en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

(Openbaring 13:3b)


Wonderlijk bewaard, al is het buiten de legerplaats

Het gaat hier over een man die zal optreden als een beest, een werelddictator, die in de Bijbel ook wel de antichrist wordt genoemd. Geïnspireerd door de draak (de satan) zal hij proberen zich aan God gelijk te maken. Zijn verschijning op het wereldtoneel zal alle media beheersen. Net als Obama zal hij een 'nieuwe man' zijn. En al snel zal hij door zijn briljante en daadkrachtige optreden in de vele crises die de wereld tergen, door bijna heel de mensheid bewonderd worden. Eindelijk zal er een leider zijn die vrede op aarde brengt en water, energie en voedsel voor iedereen! Plotseling zal het echter lijken of hij een gewelddadige dood gestorven is. Maar dit zal de reden zijn dat de aarde idolaat van hem zal zijn. Hij zal als een god vereerd worden in de dan inmiddels herbouwde tempel te Jeruzalem en zich presenteren als de Christus, ja als God Zelf (2 Thess. 2:3-4). Hij zal zeggen, dat niet de Heere Jezus in het vlees gekomen is, maar dat hij zelf waarachtig God en mens is (1Joh.2:18-22).

Hij zal maken, dat de volgelingen van het Lam de toegangscode tot de wereldnetwerken niet meer zullen krijgen. Het vereiste teken aan hun rechterhand of voorhoofd zal hen geweigerd worden. Ze zullen dus niet kunnen kopen en verkopen en daarmee zullen ze buiten de legerplaats, dat is buiten de samenleving, komen te staan. Zal het nog lang duren voordat deze dingen beginnen te geschieden?Hoe is dat in ons land in ons dorp?Wanneer zul jij verdrukt of vervolgd worden?

Of heb je daar helemaal geen last van.

En ik verwonderde mij, toen ik haar zag, met grote verwondering.

(Openbaring 17:6b)

Het feministische ideaal is al zo oud als de weg naar Babel

De komende wereldleider zal een nieuwe religie nodig hebben, om zijn macht te ondersteunen en om alle godsdiensten te verenigen, als de baleinen van een paraplu. Het is een vrouw die samen met het beest de top van de paraplu zal vormen. Deze vrouw wordt de moeder van de hoererijen genoemd. Dit betekent dat ze de herleefde 'oermoeder van alle afgodische religies' zal zijn. Ze zal zich presenteren als de opnieuw verschenen: 'Semiramis of Isthar', destijds de vrouw van Nimrod, die Babel stichtte (Gen. 10:9-10), waarna de volken begonnen 'de vrouw aan te roepen'. Zij was de 'icoon' voor al de godinnen – moeder, maagd en hoer tegelijk – onder de namen Isis, Astarte, Venus enz. Vanuit Babel begon haar wereldwijde victorie. Ook tegenwoordige wordt 'moeder aarde' weer vereerd in sommige 'groene' en heksenkringen. Daarom zal de komende wereldreligie ook 'Babylon' genoemd worden. Waarom zal deze religie zo snel succes hebben? Vanwege het breed levende verlangen om een einde te maken aan alle godsdiensten die oorlog veroorzaken... Maar ook vanwege het verlangen terug te keren naar de tijd van voor deze godsdiensten, 'terug naar de wortel' de aanbidding van 'de zachte religie' van de moedergodin. Johannes verwonderde zich over deze absurde dwaasheid, vlees geworden in deze vrouw. Haar schoonheid zal ongeëvenaard zijn, haar uitstraling zo vol liefde en meedogen, dat men zich nauwelijks zal kunnen indenken dat ze het hart van een serpent heeft. Hij was verbaasd over dit 'wonder der leugen' van de antichrist (2 Thess. 2:9).