Folder van de week

Seksualiteit en Intimiteit

Schepping

In Gods Woord lezen we dat Adam werd geschapen na de dieren. Adam vond geen hulp tegenover zichzelf. In tegenstelling tot het scheppen van de dieren, waarbij de Heere zowel mannetje als vrouwtje uit niet liet voortkomen, legde de Heere op Adam een diepe slaap. Nam de ribbe en bouwde daaruit Maninne. Wonderlijk, een plaats van dicht bij het hart, vanuit het lijf van Adam, schiep God het vrouwelijke deel van de mens. Daarna zag de Heere Zijn schepping “en zie, het was zeer goed”. Adam en Eva beide naakt. Volmaakt intiem. Geestelijk een in God hun Schepper. Naar Zijn beeld voortgebracht. Zowel mannelijk als vrouwelijk en juist die samen. Aan hen samen de opdracht gegeven (Gen 1:28) om uit te breiden in menigte. Samen gemeenschap te hebben en intiem zijn(Gen2:24) Samen beheerden ze het dierenrijk en de aarde. Het was zeer goed. Zo bedoelde God het.

 

Huwelijk is afspiegeling

Adams huwelijk was niet het eerste! Lang voor Adam en Eva waren geschapen, had God besloten tot een huwelijksverbond met Zijn Kerk en de verbintenis tussen Adam en Eva was daar een schaduw van. Sterker nog: Adam en Eva geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis kon zo mooi tot uitdrukking komen in het huwelijk. De huwelijksrelatie is onderdeel van het beeld van God.

Geen andere samenlevingsvormen mogelijk

Het huwelijk is dus niet een gedachte van God, alsof Hij net zo goed andere samenlevingsvormen had kunnen scheppen. Nee, het huwelijk tussen man en vrouw drukte het beste uit wie God zelf is en daarom zijn alle andere samenlevingsvormen strijdig met het wezen van God. Het huwelijk is een heilige instelling van God. Wie het huwelijk niet respecteert , zegt daarmee ook dat we niet geschapen zijn naar Gods gelijkenis. Daarom houdt de wereld ook op te bestaan als de laatste van Zijn bruid is binnengehaald. Dan is er geen afbeelding van het huwelijk tussen Christus en Zijn kinderen meer nodig. Het eeuwige huwelijk is dan in vervulling gegaan.

 

Huwelijk Gods beeld

Samen mochten Adam en Eva God dienen en loven, samen mochten ze laten zien wat een goed huwelijk is, samen de aarde bewerken, bewonen en kinderen krijgen. Het huwelijk gaf een goede gelegenheid om te laten zien wat heiligheid en rechtvaardigheid waren, trouw en liefde. Dus Adam en Eva samen binnen het huwelijk toonden Gods beeld.

De zondeval

Direct na die peilloze val komt er verdeeldheid tussen Adam en Eva. Adam geeft Eva de schuld. Eenmaal uit het paradijs gedreven, gaat de Heere in Zijn wijsheid extra regels geven, om toch richting te geven hoe te leven op de aarde. Hoe de houding van de man tot de vrouw moet zijn. De begeerte van de vrouw moet tot de man zijn, hij moet over haar heerschappij hebben. De juiste sexualiteit en intimiteit was verwoest. De oorzaak is helder. Het is jou en mijn zonde. Het gevolg is schaamtegevoel, het heersen van de man over de vrouw, vanaf toen onrein geworden in gedachten, woorden en werken.

Wij leven in die, door ons kapot gemaakte schepping. Het is een wonder dat de Heere Zijn kerk uit de ze zondige aarde verzamelt. Het huwelijk is gebleven, als afspiegeling, maar niet meer zonder zonde. De duivel doet er ook alles aan om dit heilige huwelijk op alle manieren te laten struikelen.

De duivel en de samenleving om jou heen probeert sexualiteit en intimiteit uit het huwelijk te trekken. Waarom? Het is een gruwelijk zonde, die rechtstreeks tegen een heilige instelling van God ingaat en tegelijk als zonde heftiger is dan andere zonden, omdat het met je lichaam zelf gebeurt.

 

De vraag komt boven, hoe moeten we dan hiermee omgaan. Is Sexualiteit zonde? Is intimiteit zonde? Waarom die vraag? Gods Woord leert ons dat dit niet zo is. We moeten nadenken over; waarom Sexualiteit en waarom intimiteit en vooral ook wanneer? Herken je die vragen bij jezelf?

 

Wat betekenen die woorden sexualiteit en intimiteit eigenlijk? Dit zijn twee verschillende begrippen. Ze hoeven niets met elkaar te maken te hebben, maar in de meeste gevallen gaat Sexualiteit samen met intimiteit

A) Sexualiteit heeft twee kanten. Lichamelijk en geestelijk

1. Een lichamelijke kant : Deze heeft betrekking op het lichamelijke opgewonden zijn en de handelingen die verricht worden om tot seksuele bevrediging te komen, alleen of samen

2. Een geestelijke kant: Deze heeft betrekking op hoe mensen seks beleven, hun gevoelens, fantasieën en sexuele voorkeuren

B) Intimiteit is een vorm van verbondenheid tussen twee of meer personen. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn.

 

Eerst geestelijk een en pas daarna lichamelijk een . Let goed op wat er bijv. staat in Genesis 2:24. Eerst aankleven en daarna een vlees zijn. Eerst geestelijk een zijn en daarna lichamelijk een. Je zou kunnen zeggen. Vanuit de geestelijke eenheid, lichamelijk een worden. Niet andersom, zoals je om je heen hoort. Deze route van een man naar een vrouw is in het paradijs gegeven en daarom bepalend hoe wij ons leven dienen in te richten.

Heb je vragen over dit onderwerp. Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bronnen

Gods Woord

Elkaar begrijp (ds P. van Ruitenburg)

Omgaan met elkaar (uitgave Jeugdbond)

Over liefde gesproken (uitgave Jeugdbond)