Folder van de week

Leven in 10 werelden

Jongeren leven in misschien wel tien werelden. Ze gaan naar de kerk en naar de bioscoop, ze volgen trouw de catechesatie en doen daar mee, maar komen ook frequent in het café, ze lezen geregeld een goed boek maar bekijken ook dvd’s met een inhoud die op zijn minst discutabel is, ze zijn overtuigd van de Bijbelse waarheden maar luisteren met genoegen naar popmuziek, ze gaan naar een kerkelijke jongerensamenkomst, maar vinden het geen probleem om regelmatig naar een soapserie te kijken.

Opvallend daarbij is dat jongeren geen enkele spanning ervaren bij het leven in twee, drie of vier verschillende werelden. De ene wereld kan voor hen probleemloos bestaan naast de andere. En met het grootste gemak en vrijmoedigheid hoppen ze van de ene naar de andere.

De Bijbel zegt:

Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten, uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. (Ruth 1:16)

Toen Orpa terugkeerde van Naomi en Ruth, dacht zij er weinig aan dat zij hen voor altijd verliet. Zij had misschien wel vanaf haar kindsheid met Ruth geleefd. Zij hadden beiden rondom de palmboom gespeeld; zij hadden voor de deur van hetzelfde huis gezeten; zij hadden gedwaald over dezelfde heuvelen van Moab; en nu scheidden zij voor eeuwig van elkaar. Ongetwijfeld zijn er ook onder ons die voor eeuwig van ons zullen worden gescheiden. Hoe vreemd, hoe onnatuurlijk is het dat twee bomen zo dicht bij elkaar zouden groeien, de een om in het paradijs te bloeien, de ander om een vuurbrand te zijn in de hel!

Is de keuze van Ruth ook jou keuze?