Folder van de week

Pasen

Wat nut jou de opstanding van Christus? Omdat Christus is opgewekt kunnen wij ook opgewekt worden uit het graf van de zonde en van de dood. Want wij liggen van nature allemaal in het graf. In het graf van de zonde. De Bijbel noemt ons dood in de misdaden en zonden. Wij moeten levend gemaakt worden. En dat is mogelijk, omdat Christus is opgestaan. Als Hij niet was opgestaan uit de dood, zou er nooit iemand opgewekt kunnen worden uit het zondegraf, zou er nooit iemand bekeerd kunnen worden. Maar nu mag het jullie worden toegeroepen, dat je nog zalig kunt worden; dat je het geestelijke leven nog kunt ontvangen in je dode hart, omdat Christus is opgestaan.

Nu kunnen zondaren zalig worden, al zijn ze ook nog zo diep in het zondegraf weggezonken. Nu kan het voor de grootste zondaar. Nu kan het ook voor jou. Vraag veel, of de opstandingskracht van Christus in je leven verheerlijkt mag worden. Door die kracht leer je zien, dat je God mist terwijl je Hem niet meer kunt missen. Door die opstandingskracht van Christus worden geestelijk doden levend gemaakt zodat zij als arme zondaren leren hopen op genade alleen. En het is zo nodig dat je dat leert kennen in je jonge leven. Het is Pasen geworden en daarom kan de oproep weerklinken: Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten.
Als Christus niet was opgewekt dan zouden we de kerkdeuren wel kunnen sluiten, dan zou de prediking van het Evangelie geen enkele zin meer hebben. Maar nu het Pasen geworden is, kunnen er nog mensen tot God bekeerd worden.