Folder van de week

Gewogen, gewogen

Mene, Mene, Tekel, Upharsin

Jullie kennen allemaal wel de geschiedenis uit de Bijbel van die koning, die een groot feest hield.

 

Veel drank en plezier, maar plotseling midden op het feest was daar die hand die ging schrijven op ie muur. Koning Beltsazar was een grote losbol. Hoewel hij wist wie God was, stoorde hij zich nergens aan.

 

Totdat God hem ging wegen op Zijn weegschaal. Hij schreeuwde het uit van angst. Hij voelde het: dit is de hand Gods! Dit is de hand van Degene, Die ik heb gelasterd.

 

En jij, die met veel vrienden of vriendinnen maar blijft doorgaan elk weekend. Zorgeloos, veel drank, Godslasterlijke taal, sex, muziek enz. enz. Je doet net alsof God niet bestaat, hoewel je weet Hij is er. Als God jou vanavond gaat wegen op Zijn weegschaal (je moet voor Hem verschijnen) dan worden je zonden geteld en niet één word vergeten.

 

Nu kun je nog behouden worden. Val toch Hem te voet, Christus, belijd je zonden en zeg: O, God verlos mij uit de nood. En red door Uwen Naam mijn leven (Ps. 54:1). Opdat Christus voor jou op de weegschaal gaat. En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden (1 Joh. 1:7b).

 

Het is erg, als we niet weten dat er een Zaligmaker is, Die Zijn bloed heeft gestort. Maar het is nog erger om dat wel te weten en Hem aan Zijn plaats te laten. Dat is duizendmaal erger.

 Laat deze geschiedenis je dan mogen waarschuwen. Lees het eens na in Daniël 5.

Koning Beltsazar wilde zich niet bekeren, nadat Daniël hem zo had gewaarschuwd.

 

En jij??