Folder van de week

De enge poort

Ga in door de enge poort! 

Het is een bekende plaat. Als we op zaterdagavond aan jou vragen of je die plaat kent van de brede en de smalle weg, zul je weten wat we bedoelen. Twee poorten, twee wegen. Op die beide wegen lopen mensen. Dat betekent twee soorten mensen.

Waar staat die bar, waar jij komt, eigenlijk getekend? Je antwoord is juist: op de brede weg. Aangrijpend dat je zelf vaststelt dat je op de brede weg loopt.  “Want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelve ingaan” (Mattheüs 7:13).

Met vele vrienden en vriendinnen op weg naar de hel!  Is er dan nog een manier om van die weg af te komen? Om dat nare verderf te ontlopen? Ja! Terwijl je dit leest kun jij nog bekeerd worden. God is zo goed dat hij jou op een eerlijke wijze confronteert met de werkelijkheid. Voor eeuwig verloren.

Maar dat niet alleen. “Strijdt om in te gaan..” (Lukas 13:24).

Wat betekent dat voor jou? Nu stoppen en deze plaats verlaten. Je vrienden vaarwel zeggen, je verslavingen; drank, drugs uit je leven bannen. Weg met die goddeloze muziek die jou steeds verder de brede weg op leidt. 

Strijdt om in te gaan door de enge poort, zegt God in Lukas 13:24. Jij moet van de brede weg af door die enge poort. De poort is klein en smal, maar aan het einde van die weg is voor altijd vrede. Op die weg is het recht met God. God is goed en hij zoekt jou. Hij wil jou les geven.  “God is goed en recht, daarom onderwijst hij zondaars in de weg” (Psalm 25). 

Is het jouw worsteling hoe je van die brede weg afkomt? Horen we je zeggen: “dit is voor mij onmogelijk?”. De Heere Jezus zegt: “Ik ben de Deur, indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.” en ook ” Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Door Zijn bloed alleen is verlossing mogelijk. Hoe staat het met jou op die brede weg?