Folder van de week

Vloeken..? 1

Vloeken een verkeerde gewoonte? 

Vloeken en vuile taal is vaak aangeleerd. Het is al een gewoonte geworden in het uitgaansleven.De meeste jongeren hebben het niet eens door of letten er niet op dat er zo gevloekt wordt.Een slechte gewoonte dus? Hoe onstaat zo iets? We worden allemaal dagelijks met verleidingen geconfronteerd. De duivel wil dat we leven voor het bevredigen van onze eigen begeerten en dus onafhankelijk van God. Stel dat we er welbewust voor kiezen toe te geven aan de verleiding. Als we die keus uitleven, hebben we in zo'n zes weken een gewoonte ontwikkeld. Als die gewoonte aanhoud, is er in ons denken een bolwerk opgeworpen, maar niet alleen met vloeken maar ook met te veel drinken, roken, popmuziek, drugs, sex voor het huwlijk, 1x naar de kerk, niet naar de kerk, films. Als er dan mensen op je pad komen die je waarschuwen voor deze verkeerde gewoontens en je luistert liever naar de leugenaar, dan raakt zo'n bolwerk verankert in je denken en denk je dat het gewoon is.

 

Hoe werkt het

De bijbel leert ons dat we een binnen en buiten kant hebben (lichaam en geest). Het is niet meer dan logisch dat God de uiterlijke mens zo aansluit bij de innerlijke mens. Onze hersenen horen bij het lichaam, als we sterven keren deze terug tot stof, maar onze geest(ziel)is eeuwig. Het functioneren van de hersenen is te vergelijken met een digitale computer. Miljarden hersencellen vormen de hardware van de computer. De hersenen kunnen niet anders functioneren dan zoals ze geprogammeerd zijn. De hersenen ontvangen externe gegevens en de geest interpreteert die. Dus als je er troep in stopt, komt er troep uit. We zouden de stroom kunnen tegenhouden door onze ogen dicht te doen, maar dan nog zou onze fantasie met ons op hol kunnen slaan, denk eens aan sex, porno, muziek, films, vloeken, drank, drugs. Het zit opgeslagen. Een vingerknip en we zien of horen het in onze gedachten.

 

 

 Het Goede nieuws

De gedachten zitten vol troep. Dit komt omdat we dood zijn. Onze geest is dood, terwijl ons lichaam leeft. Geestelijk dood noemt de Bijbel dat (Romeinen 5:12).

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.Hoe kan ik zo`n bolwerk omver werpen? Dit lukt nooit in eigen kracht.En toch zijn we verantwoordelijk wat we toe laten. Als de gedachte opkomt om te vloeken, of een andere verslaving, dan moeten we het niet toe laten om te zondigen. Want dan wordt de verzoeker altijd de aanklager. Als de gedachte komt, dan moeten we die gedachte krijgsgevangen nemen en brengen aan de voeten van Christus, want Hij alleen kan ons van deze gewoontes/verslavingen  verlossen.Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;(2 Korinthe 10:5).