Folder van de week

Dubbelhartig

                                      TEKEN VAN HET BEEST

Veel jongeren in het uitgaansleven leven dubbel, kerk en de wereld. Velen kunnen de godsdienst combineren met hun uitgaansleven.Ze denken de Heere te dienen maar dienen uiteindelijk twee beesten. Of het wel te weten maar moetwillig te buigen voor het eerste beest?

In Openbaring staat dat mensen een merkteken krijgen. Het merkteken van het beest. En als je dat teken niet hebt, kun je niet meer kopen en verkopen. Wat zou dat zijn? Een chip onder je huid? Of een streepjescode op je hand? De uitspraak over het merkteken staat in Openbaring 13. In Openbaring 13 gaat het over twee beesten. Het eerste beest komt op uit de zee. Dit beest lijkt erg op de draak(Openb. 12:3), van wie het macht krijgt. Het beest lastert God. De hele wereld loopt dit beest verwonderd achterna. Ze vereren het beest, en daarmee de duivel, als een god.

 

Het tweede beest is het beest dat uit de aarde opkomt. Dat beest lijkt niet op de draak, maar juist op het Lam, op Jezus Christus. Het doet grote tekenen en verleidt de hele wereldbevolking om een beeld te maken van het eerste beest. Daaraan kun je zien dat het beest uit de aarde wel op Christus lijkt, maar bij de duivel hoort. Het spreekt als de draak. Wat ontzettend verwarrend: het lijkt op Christus, maar verleidt tot de duivel! Het is de valse profeet. 

De ware aard van het tweede beest komt naar boven als het iedereen verplicht het eerste beeld te aanbidden. Wie niet buigt, wordt gedood. Wie het wel doet, krijgt een teken op de rechterhand of op   het voorhoofd. Zonder dat teken kun je niet kopen of verkopen. De naam van dit tweede beest is zeshonderd zes en zestig.

 

Openbaring is een boek vol symboliek. Ook dit merkteken moet je symbolisch opvatten. Het gaat dus niet om een chip, die onder de huid geimplanteerd wordt of zoiets. Het teken op de hand wijst op het handelen. Het teken op het hoofd op denken. Het gaat om arbeid doordat je iets maakt met je handen, of arbeid die meer met het hoofd wordt verricht.

 

Je kunt gissen wat dat concreet betekent, maar dit is duidelijk:wie het beest niet aanbidt, wordt uitgesloten van het economisch verkeer. Je zult niet meer meedoen, of je nu handwerk verricht of het met je hoofd verdient. Wegkruipen is er niet bij. Op een of andere manier zul je duidelijk herkenbaar zijn als christen.

Dat zal erg zijn! Stel je voor dat je niets meer kunt kopen.

 

Er is iets wat oneindig veel erger is: wel het teken hebben. Dan treffen alle plagen van Openbaring je. Dan zal de rook van je pijniging eeuwig duren en heb je geen rust meer dag en nacht.

 

Als je echter het zegel van Christus hebt, wacht je een toekomst van eeuwige vreugde en onuitsprekelijke blijdschap.Welk teken draag jij?