Folder van de week

Hét Christelijke Geloof

Waarom alleen het christendom? Wie zegt dat het christendom de enige, ware godsdienst is?

Alleen God kan ons door Zijn Woord en Geest van de waarheid van het christendom overtuigen. Alle discussies over het Godsbewijs of over de waarheid van de Bijbel leiden er niet toe dat iemand overtuigd raakt. Een betere raad aan onze medemens is deze: Lees zelf de Bijbel en bid om het licht van de Heilige Geest. Als dat in ons leven komt, weten we pas dat de God van de Bijbel de ware God is en krijgen we een levende verhouding met Hem. Wat er dan o.a. gebeurt, is vergelijkbaar met wat in het gewone leven gebeurt: een man die gelukkig getrouwd is, zal toch niet zeggen dat zijn vrouw hetzelfde is als alle andere vrouwen? Het volgende voorbeeld kan helpen om het unieke van het christendom duidelijk te maken.

Er is een diepe put. Alle mensen liggen verloren onder in deze put en niemand kan in eigen kracht uit de put komen. Verschillende grondleggers van wereldreligies komen voorbij. De kern van wat ze allemaal over de rand roepen is deze: Je moet… En dan…

Daarna komt er Een en Hij daalt Zelf af in de put, neemt zo’n verlorene op Zijn rug en draagt hem naar de vrijheid. Jezus daalde af uit de hemelse heerlijkheid en nam de schuld op Zich. Hij verlost een zondaar van de schuld en de zonde en brengt hem in de heerlijkheid waar Hij vandaan kwam.


Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Johannes 3:16)

In deze put liggen wij van nature allemaal en het ergste is dat we er geen erg in hebben, maar als de Geest ons de ogen opent dan gaan we zien dat we er nooit uitkomen, ja dat we zelfs geketend zijn. De een is geketend met ketenen van verslaving en drugs, drank en de andere met godsdienst of een vroom leven. En zo probeert de duivel ons vast te ketenen in de hel. Hij belooft veel, hij geeft niets, hij neemt je helemaal. Wat wordt het dan een wonder als je daar achter komt en je beaamt dit, dat je moet omkomen, maar dat je uitroept: is er dan nog iemand die mij uit deze put kan redden?