Folder van de week

De Bijbel

Wij geloven en ervaren dat de Bijbel het door God geopenbaarde Woord is. Daarmee is de Bijbel uniek, want daarmee hoeven wij als mensen niet op te klimmen tot God via allerlei onmogelijke opdrachten of wat dan ook, maar God kwam met Zijn openbaring naar ons toe.

De boodschap is steeds dezelfde door de Bijbel heen. In een bestek van zo ongeveer 2000 jaar is de Bijbel gegroeid en opgeschreven. Toch klikt het geheel als een puzzel in elkaar. Steeds is het dezelfde Persoon die spreekt door de mensen heen. Profetieën in de Bijbel onderstrepen dat. Meer dan 300 profetieen die over de komende Messias gedaan zijn in het Oude Testament komen allemaal uit in de Persoon Jezus in het Nieuwe Testament.

Maar bovenal openbaard zich God in zijn Zoon. Jezus Christus is de kern van de Bijbel, alles loopt op Hem uit. Wie Hem vindt in de Bijbel vindt het leven.

Onze bede is dat u/jij Hem mag vinden. "Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe". (Joh 3:16)