Folder van de week

C. Everett Koop

Eerste hoofdstuk c.everett Koop.

 

"To those who were robbed of life, the unborn, the weak, the sick, the old, during the dark ages of madness, selfishness, lust and greed for which the last decades of the twentieth century are remembered."

"Dat het kwaad niet ongeremd zijn gang kan gaan is te danken aan een paar moedige mensen die op grond van hun persoonlijke levensovertuiging campagnes hebben geleid tegen mishandelen en misbruik maken van mensen."

"Zij die mensen louter als een vervangbare grondstof beschouwen - die men kan kneden, uitbuiten en vervolgens afdanken - strijden op vele fronten met degenen die ieder mens als uniek en bijzonder waardevol en onvervangbaar beschouwen."

"Op een humanistische grondslag drijven mensen stuurloos voort van generatie tot generatie en naarmate de jaren verstrijken wordt het moreel ondenkbare denkbaar." Met humanistische grondslag bedoelen we de fundamentele gedachte dat mannen en vrouwen van zichzelf kunnen uitgaan en aan zichzelf kunnen uitgaan en aan zichzelf de normen kunnen ontlenen waarmee alle zaken worden beoordeeld. Er bestaan voor zulke mensen geen vastaande gedragsnoremn, geen normen die niet kunnen worden uitgehold of vervangen door wat noodzakelijk, wenselijk of zelfs modieus lijkt. Misschien wel de meest opvallende en frappante trek van de tijd waarin wij leven is de snelheid waarme de tijdperken elkaar opvolgen. Kijken we terug in de geschiedenis, dan bemerken we dat culturen als bijvoorbeeld de Indus- beschaving (deHarappa-cultuur) meer dan duizend jaar bleven bestaan. Tegenwoordig gaan de tijdperken zo snel voorbij dat de jaren zestig in scherp contrast staan tot de jaren zeventig. De jonge mensen van de jaren zeventig begrijpen niets meer van hun oudere broers en zusters van de jaren zestig. Wat ondenkbaar was ind e jaren zestig is nu niet langer ondenkbaar meer.