Folder van de week

'Moas'

Er zijn Joodse mannen, die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abéd-nego; deze mannen hebben, o koning! Op u geen acht gesteld; uw goden eren zij niet, en zij bidden het gouden beeld niet aan, hetwelk gij opgericht hebt. (Daniël 3:12)

Beïnvloeden
Wel eens van een peergroup gehoord?
Het is een Engelse uitdrukking voor leeftijdsgenoten die elkaar sterk beïnvloeden. De peergroup wordt steeds belangrijker voor de vorming van jongeren.
Jullie beïnvloeden elkaar sterk en dat gaat ten koste van invloed van ouders. Onder invloed van de peergroup valt de appel tegenwoordig verder van de boom dan vroeger, zou je kunnen zeggen. Dat lijkt appels met peren vergelijken, maar zo zit het wel in elkaar.

Misschien wil je het niet zo weten, maar de mening van de groep weegt best zwaar. Als je kleding koopt, als je uitgaat, als je wat zegt. Iedereen in de groep kijkt toch een beetje naar elkaar.

Ze kijken dus ook naar jou. Jij beïnvloedt ook anderen. Misschien heb je wel meer invloed op je vriend dan zijn ouders. En dan komt de keerzijde om de hoek kijken. Meer invloed = meer verantwoordelijkheid. Soms neemt er eentje die verantwoordelijkheid. 'Jongens, eigenlijk kan dit niet. Laten we weggaan.' En als je dan weer buiten slentert, is iedereen in de groep opgelucht. Niemand vond dat het kon, maar wie durfde dat aan te geven?

Denk je ook wel eens: Hiervan zou ik iets moeten zeggen, maar wat vinden ze dan van mij? Het is vaak moeilijk. Je weet niet hoe je het moet zeggen. Je worstelt ermee. Je krijgt het niet over je lippen.

Misschien dat je dan toch bij die keiharde popmuziek of starend naar die erotische plaatjes, een stil gebed om moed naar boven moet zenden. Vlak voordat je jezelf hoort zeggen: 'Jongens, ik vind dat we hier eigenlijk niet horen.'

Je zou er niet zo gauw opkomen, maar misschien kruist jouw gebed voor Gods troon op dat moment wel een ander gebed. Het gebed dat je vader, moeder of een ander gemeentelid opzendt, vervuld van zorg én hoop over het late nageslacht.

Waarom is het zo lastig een afwijkende mening te hebben in een groep? Hebben volwassenen er ook last van? Heb je daar voorbeelden van? Wat is de remedie tegen dit soort mensenvrees?

Tip: Lees eens Daniel hoofstuk 3