Folder van de week

Waarom Goede Vrijdag?

Beste Jongere,

1. Waarom moest Jezus sterven aan het kruis?
2. Waarom gedenken wij Goede Vrijdag?

1. Waarom Goede Vrijdag?
Goede Vrijdag is een van de christelijke feestdagen. Op deze dag wordt de kern van het christelijk geloof herdacht: de kruisiging van Jezus Christus. Waarom is Jezus' lijden en sterven aan het kruis van levensbelang?

Met Goede Vrijdag wordt duidelijk waarom de Zoon van God mens werd. In de Bijbel zegt God dat Hij onze Schepper is. Eens schiep Hij de mens om te leven tot Gods eer en ten dienste van zijn medemens. Door gehoorzaamheid zou hij eeuwig leven met God en zalig geluk ontvangen. Maar hij koos, mede door ingeving van de boze, voor zichzelf en wilde zélf uitmaken wat goed en kwaad is.

De mens keerde zich tegen God.

2. Zonde maakt schuld
Erger dan alle ellende die daardoor in de wereld kwam, is het feit dat wij allemaal ook schuldig staan voor God. God heeft een heilige afkeer, een toorn over ons leven dat niet tot Zijn eer is. Hij moet onze zonden rechtvaardig straffen met de dood. Dat is niet alleen onze lichamelijke dood, maar ook om na dit leven eeuwig de toorn van God over onze zonden te moeten dragen. Bij het sterven zal ieder mens voor God rekenschap moeten afleggen. En gelijk het de mensen gezet is, éénmaal te sterven, en daarna het oordeel. (Hebreeën 9 vers 27) Hoe zullen we bestaan?

3. Daarom Goede Vrijdag?
Het is onmogelijk dat wij zelf onze schuld betalen, om zo de verhouding tot God te herstellen. Maar God Zelf zorgde voor die mogelijkheid en gaf daarvoor Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij droeg de toorn van God tegen de zonde. Aan het kruis gaf Jezus Zijn leven. Allen die het geloof in Hem ontvangen,verloste Hij daarmee van hun straf over de zonde. Daarom heet deze dag dan ook Goede Vrijdag.

4. Ook voor u/jou?
Goede Vrijdag is de dag van de goede boodschap. Ook voor u of jou? Door middel van Zijn Woord (de Bijbel) en de Heilige Geest wil God de werkelijke betekenis van Goede Vrijdag uit genade schenken. Zoek Hem daarom in de Bijbel. Bid om het werk van de Heilige Geest om de zonden te belijden en het ware geloof in Jezus Christus te ontvangen. Zo is er vergeving van zonden, vrede met God en een eeuwig leven. Alleen door Jezus is er dan een zalige toekomst.

Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachen tot zaligheid. (Hebreeën 9 vers 28)