Folder van de week

Vreugde!

 

Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE. (Jesaja 54:1)


Vreugde bij de geboorte

Onvoorstelbaar hoe blij vaders en moeders zijn als ze hun kindje vast mogen houden. Vooral als we lang op een huwelijk en lang op een kind hebben moeten wachten, of als er zorgen geweest zijn tijdens de zwangerschap. Het leed van de bevalling is weer gauw vergeten en de vreugde overheerst alles. Je kijkt naar je kindje en langzaam dringt het tot je door dat dit jouw kind is. Je bloedeigen kind! Het is emotioneel om een kindje te krijgen!

 

Meer Vreugde

Toch is er een nog grotere vreugde. We kunnen ons geluk niet op als God Zijn Zoon openbaart,(bekent maakt in je hart) nadat we erachter gekomen zijn hoe onbekeert, hoe verloren en hoe schuldig we zijn. Misschien kenen jullie het wel: het gevoel totaal onvruchtbaar te zijn en dingen alleen maar te kunnen bederven. Je zou de moed opgeven als je op jezelf ziet. Maar dan doet God je ogen open voor het Kind van Bethlehem en je hart stroomt over van blijdschap. Is Hij voor ons geboren? Geldt het ook voor mij: 'U is heden geboren de Zaligmaker'? Wat een wonder als het tot ons doordringt dat Hij gekomen is om zondaren zalig te maken en, als je naar het Kind kijkt en de Heilige Geest het op je hart bindt, dat Hij voor ons gekomen is. Als je moest kiezen tussen de vreugde van een kind te krijgen, of de vreugde van het Kind te ontvangen, zouden we het laatste kiezen, of niet? Het Kind in ons hart te krijgen geeft een allesoverheersende vreugde. We moeten die vreugde vooral niet verwarren met aangeprate en ingepompte kerstvreugde of de leege vreugde  in het uitgaans leven. De vreugde die God geeft is echt, spontaan en niet geforceerd. Deze geestelijke vreugde gaat samen met het gevoel dat we dit niet verdiend hebben.

Je vraagt je af wat God bewogen heeft om Zijn Zoon te geven. Wat voelen we ons klein en arm, maar ook zielsgelukkig met het Kind van Bethlehem. Je zou wel mee willen zingen met de engelen en het bruist op in je hart: 'Ere zij God in de hoogste hemelen!'

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. (Lukas 2:10,11)

Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah! (Psalm 113:9)