Folder van de week

Niet meer naar de kerk?

 Zij/Hij koos voor de wereld die geen zaligheid bood.

Zij/Hij koos voor de wereld en de eeuwige dood.

Zij/Hij koos voor de wereld met haar leugenvermaak.

Zij/Hij koos voor de wereld boven`s hemelse zaak.

 

Hun boot koos de baren van de woelige zee,

van een wereld die wentelt naar het eeuwige wee.

En Bethlehems ster heeft hun niet in `t gezicht

en hun oogmerk is ver van de Haven gericht.

 

 

Als de storm hun ontmoet uit de toornige lucht,

ach, waar zal voor de vloed dan hun schip vinden vlucht?

Als de sterren gaan schuil voor een stuurloze boot

en de hemel zich sluit voor de dwaler in nood.

 

 

De draaikolk gaat open voor een prijs, niet in tel.

Al het wereldse hopen haast zich voort naar de hel.

Maar wie zal ons eens tonen waar het lachen verstomt,

waar duivelen wonen en de wereldling komt?

 

 

Want geen mens kan begrijpen, daar hun licht is gedoofd,

welke vreugde het deel is van het hart dat gelooft.

Ook kan niemand bedenken welke toorndrank er wacht

en die ieder moet drinken die de waarheid veracht.

 

 

Vlucht dan weg  van`t verheugen waar de wereld mee kust.

Want haar lach is een leugen en een angel haar lust.

Kom, verlaat d` ijd`le dromen van `t verblinde gezicht

en baadt vrij in de stromen van het eeuwige licht