Folder van de week

Welke kerk?

Als je verkering hebt, moet je soms heel wat keuzes maken. Als je van een verschillende kerk bent, sta je voor een heel belangrijke keuze. Ieder naar een eigen gemeente, is geen optie. Bij welke kerkelijke gemeente moet je je dan aansluiten? Hoe beslis je dat?

Dit dilemma is een van de vele gevolgen van kerkelijke verdeeldheid. Kerkmuren door mensen opgetrokken houden je dan gescheiden. Niemand kan zeggen dat zijn kerkverband dé ware kerk is. De Kerk met een hoofdletter, de bruid van Christus, is in ons dorp verdeeld over verschillende kerkgenootschappen. Dat heeft God niet gewild. Hij wilde dat de kerk één was, ook naar de wereld toe (Joh. 17).

God liet de jongen en het meisje elkaar ontmoeten. Hij wil dat we met alle levensvragen tot Hem gaan. Bid dus vaak, alleen en samen, om een goede keuze Leg het echt in Gods handen en bid of daarbij in je hart mag leven: Uw wil geschiede.

Spreek er ook samen over. Wat zit er onder je keuze voor je kerkverband? Welke emoties en welke motieven? Wat is voor jou belangrijk als je hierover denkt?

Ik hoop dat het allerbelangrijkste voor je is of er een eerlijke prediking is. Komen zowel Gods onbegrijpelijke liefde als Zijn rechtvaardige toorn over de zonde naar voren?

Staat de Heere Jezus centraal? Wordt de totale verdorvenheid van de mens geleerd, of veronderstelt men dat de mens zelfstandig de keuze kan maken om te geloven? Als dat laatste zo is, kan Jezus niet centraal staan, hoe vaak Zijn Naam ook wordt genoemd. Spreek daar met elkaar over en met je ouders. Bid om wijsheid.

Onderzoek
Als je na nauwkeurig onderzoek en gesprekken met mensen die je vertrouwt, ervan overtuigd bent dat in de andere kerk Gods Woord niet eerlijk wordt gepreekt, dan wordt het heel moeilijk. Dan mag je de overstap niet maken. Dan moet je je de vraag stellen, wat je meer waard is. Dan kom je voor de keuze van Ruth. Een onmogelijke keuze, menselijk gezien. Maar de Heere staat boven alles. Hij kan je de goede keuze geven, en daarbij vrede en innerlijke blijdschap, zelfs als je je vriend van wie je houdt, daardoor kwijtraakt.

Stel je voor dat in beide kerkgenootschappen de waarheid wordt gepreekt, dan kunnen er toch allerlei gevoelens een rol spelen. Spreek daar ook met elkaar over. Neem de tijd om aan elkaars gemeente te wennen.

Uiteindelijk, als jullie van elkaar houden en geloven dat God jullie bij elkaar heeft gebracht, en je gelooft allebei dat je in je eigen kerkverband moet blijven, dan is het volgens Bijbelse richtlijnen aan de man om een keuze te maken. Hij is het hoofd. Let op, dat betekent niet dat de man zijn eigen zin doet. Het kan ook zijn, dat hij zichzelf opoffert en doet wat het beste is voor zijn meisje. Het hoofd van het gezin zou helemaal op Christus moeten lijken. Hij offerde Zichzelf op en week tegelijk geen strobreed van de wil van Zijn Vader.