Folder van de week

Memo

Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt (2 Tim2:8a).

Je kent ze wel, een memo briefje ‘niet vergeten’.

Op 14 april 2012 is er weer een nieuwe uitvoering van Struners van Zodrekt.  Het is bedoeld voor de jeugd van 12 tot 16 jaar en het is alcoholvrij.

Op 28 april zal er weer een tent op de haven staan met optredens van diverse urker bands.

Voor dat jullie denken; daar ga ik naartoe!, kijk nog eens naar de memo ‘na Pasen’.

Vergeet het niet Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Voor dat jullie a.s. zaterdag de Vlechttuinen ingaan en beginnen te dansen,

voor dat jullie de microfoons oppakken op 28 april en gaan zingen,

voor dat jullie de Oranjeweek gaan vieren:

let eens op dat woordje doden,(meervoud)

 

 

Probeer het zelf eens in te vullen..............hulp nodig?

Dood door de zonden en misdaden (Rom. 3)

De dood door de zonde in de wereld gekomen (Gen. 3)

De zonde voleindigd hebbende baart de dood (Jak. 2)

De dood zal God niet prijzen (Jes. 38)

Wat zijn de teksten van die muziek - God groot maken?

-  Jezus verheerlijken?

Nee het gaat over: moord, overspel, sex, haat, vloeken, spotten, enz (kortom de dood)

 

Pasen is: Jezus Christus uit de doden opgewekt, ( Hij aleen verlost van de dood!)

Dat is opstandings kracht.

Dan ga je ook zingen. (voor Hem).

Voor wie zing jij?

 

Memo

Op maandag 30 april organiseert de Maranatha kerk een BBQ

Opgeven zie www.maranatha-urk.nl