Folder van de week

Zacheüs

Nog is er Genade tijd!

....Ik moet heden in uw huis blijven. (Lukas 19:5b)

Jullie herinneren zich die kleine man te Jericho nog wel, Zacheüs. Jezus ging door Jericho naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. Het was de laatste keer dat Hij die weg zou passeren. Het was de laatste keer dat Zacheüs de Zaligmaker kon zien. Toen Jezus zou voorbijkomen, klom hij in een wilde vijgenboom, uit vrees dat hij vanwege de schare Hem niet zou kunnen zien.

Jezus ging voorbij, keek omhoog en zei: 'Zacheüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.' O, was hij op dat moment niet uit de vijgenboom gekomen, hij zou er eenmaal uitgekomen zijn en in de hel zijn terechtgekomen. Was hij toen niet met Jezus verenigd, hij zou naar die plaats gegaan zijn waar geen stem der genade meer wordt gehoord, want Jezus ging daar voor de laatste keer voorbij!

 

Zondaar, als u heden Christus niet aanneemt, zou het morgen wel eens te laat kunnen zijn. Nu is het de welaangename tijd. O, kom nu tot Hem! De tijd is aanstaande dat er geen Bijbel en geen aanbieding van genade meer zal zijn. O, haast u, en kom af 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.'

Verlaat toch het uitgaansleven en vlucht tot Hem!

Nu kan het nog, morgen kan het weleens te laat zijn.

Jongelui jullie kunnen gratis meer over de Bijbel te weten komen. Bijvoorbeeld via één van de schriftelijke Bijbelcursussen. Jullie krijgen geen bezoek aan huis en wordt niet telefonisch benaderd. Alles gebeurt digitaal, ook de correctie van de ingestuurde lessen. Mondeling contact is, als u dat wilt, overigens altijd mogelijk en alles is gratis.

Zie www.schriftlijkebijbelcursus.nl