Folder van de week

Total loss

Een auto in de prak gereden. Total loss: niet meer te repareren. Dus niet meer te gebruiken. Afvoeren naar de sloper. “t Is zonde”, zeggen we dan. Zonde betekent letterlijk: het doel missen. Inderdaad: de auto is niet meer te gebruiken voor het doel waarvoor hij is gemaakt.

Precies zo is het met de mens: total loss. Niet meer op te knappen. “O.K.,” zegt iemand, “ik ben een mens met gebreken, misschien met veel gebreken, maar total- loss, totaal bedorven...?”

 

Toch is het waar. We leven zonder God en daarom missen we het doel  van ons leven: leven met God tot Zijn eer en naar Zijn wil. Voor God zijn we daarom in geestelijke zin dood. Daardoor rust ook Gods toorn op ons. God moet onze zonden straffen. Dat doet God al in dit leven, maar veel meer ook na dit leven. In de Bijbel wordt dit de buitenste duisternis, de hel genoemd.

Maar... voor de mens is het wonder van herstel mogelijk! Jezus zegt: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien (Johannes 3 vers 3).

Een nieuwe geboorte in geestelijke zin is de enige mogelijkheid om hersteld te worden. Dan ontvangen we nieuw leven met God, tot Zijn eer. Dan wil je graag leven naar Zijn wil.

Hoe is dat mogelijk is dat ook jou vraag?

Je vraagt je af hoe je hieraan komt? God werkt het in het hart van mensen. Hoe? Door de kracht van Zijn Geest en Woord. Lees daarom biddend de Bijbel. En vraag Hem of Hij het wonder van dit nieuwe leven ook aan jou geeft. Als Zijn Woord je hart raakt, wordt alles anders. Je gaat je schuld zien, zoals God deze ziet. Je ervaart inderdaad dat je leven total-loss is. Er komt en verlangen naar vergeving van je zonden en naar vrede met God. Wat een wonder als je ziet dat er redding is door een Ander: Gods Zoon, Jezus Christus. Hij stierf voor zondaren om Zijn leven te geven als betaling voor de straf op de zonden. Hij is ook opgestaan. Jezus leeft, ook nu. Daarom kan Hij zondaren verlossen van de straf en aan hen nieuw leven en vrede met God schenken.

Alleen door Hem wordt je leven hersteld. Je leven wordt weer op God en je naaste gericht.

Echt leven is er niet buiten Jezus. Bekeer je dan en geloof Zijn Woord en bid:

Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God! (Jeremia 31 vers 18)