Folder van de week

Weet wat je zegt!

Er staat niet wat er staat. Daar hoor je ‘Bijbelaanpassers’ vaak over. Het is een andere manier van zeggen dat je niet wilt buigen onder Gods openbaring.

Karaktertrek
Wij hebben God niet bedacht. Nee, God komt naar ons toe met Zijn openbaring. Vastgelegd in de Bijbel. Steeds belaagd door knagende twijfel. Is het ook….? We weten hoe dat komt. Door de zondeval. Daardoor is niet willen buigen onder het gezag van Gods Woord een eigenschap van ons allemaal geworden. Toch blijft er iets dat ons oproept om te buigen. We weten waar de Waarheid te vinden is. Vandaar de christelijke nuchterheid dat we onszelf steeds ter controle aanbieden. We zijn niet te vertrouwen. Soms wel. Maar niet altijd. Ieder spiegelt zich aan de Waarheid.

Klompen en sloffen
Meestal herkennen we de brute aanvallen op het Bijbelgezag wel. Klompengeklepper van een verwrongen exegese of het geraaskal van godloochenaars is duidelijk te herkennen. Veel gevaarlijker is het als de aanval zich subtiel in ons denken nestelt. Onze kerkvaders wisten van dit gevaar op sloffen. Vandaar de drie bekende Sola’s. Sola Gratia, Sola Fide en Sola Scriptura. Als ijkpunten. Alleen door genade, geloof en de Schrift leren we God in Christus kennen. Veel hedendaagse christenen twijfelen geen moment aan hun eigen Fide en Gods Gratia, maar peuteren onderwijl openlijk of bedekt aan de Scriptura. Ik voel mij hartelijk verbonden met hen die worstelen met geloof en genade, maar onvoorwaardelijk vasthouden aan Gods Woord!

Waakzaamheid versus ‘ontspannenheid’
Wees nuchter en waakzaam en ken je Bijbel. Tekst met tekst vergelijken gaf een robuuste Bijbelvisie. Dat maakte tot een bastion van Bijbelvastheid. Die tijd lijkt voorbij. We twijfelen niet dat Christus opstond uit de dood. De Bijbel is er immers duidelijk over? Maar met Genesis is dat anders. Gods openbaring is zonneklaar: Hij sprak en het was er. In zes dagen. Maar onze oorsprongsvragen zijn gekaapt door de wetenschap. Velen raken daarvan onder de indruk en laten hun Sola Scriptura los. Theologen en voorgangers pleiten plots voor een ‘ontspannen’ omgang met Genesis. Bedoelen ze dat we de scheppingsopenbaring moeten vervangen door de evolutietheorie? Weten ze dan wel wat ze zeggen?  Standvastig
Moderne theologen lijken vooral wetenschapper te willen zijn. Maken ze de Bijbel daaraan niet ondergeschikt? Ze problematiseren de Bijbeltekst zodat het voor ons moeilijk te volgen is. Het geloof in een zesdaagse schepping noemen ze nieuw en radicaal. Is dat hetzelfde als extremistisch? Met hun bestudeerde en vloeiende woordgebruik lijken theologen weer het monopolie op de juiste Bijbeluitleg te hebben. Hé, was dat voor de Reformatie niet net zo? Dan wordt het tijd voor nieuwe reformatoren. Maar wie durft nog te gaan staan? Wie dat doet wordt al snel als herriemaker en bekrompen fundamentalist weggezet. Theologen die desondanks het Sola Scriptura bewaren zijn wijze, moedige en standvastige mensen. Zij doorzien dat met het loslaten van schepping en zondeval het Evangelie als een kaartenhuis instort. Laten wij dan ook standvastig zijn!