Folder van de week

Dubbelhartig

Dubbelhartig leven.

Op aarde is een enorme strijd aan de gang. Geen gewone strijd maar een geestelijke strijd. Lees Efeze 6 maar eens. Het is een strijd van twee koninkrijken: die van de duivel en die van God. Nu heeft de duivel door zijn listsige verlijding in het paradijs het koninkrijk van God grote schade aangebracht. De mens, het pronkstuk van Gods koninkrijk, is door eigen schuld een slaaf en onderdaan van het koninkrijk van de duivel geworden.

Maar nu is Christus gekomen en Hij heeft het rijk van satan overwonnen, zijn kop ligt er af. Dit weet de duivel maar al te goed, hij gaat rond als een briesende leeuw om te verslinden of als een engel des licht om jou te verleiden. Omdat hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Het ergste vind hij als hij onderdanen verspeeld, die door wedergeboorte (bekering) een onderdaan van Christus worden. Ja zelfs een soldaat worden in Zijn leger. En die gaan strijden tegen het koninkrijk van de duivel. Lees het maar na in Efeze 6:12, zij hebben de beste wapenuitrusting die je kan bedenken.

Een zwaard, het welk is Gods woord. Dat boek lezen ze vaak.
Een schild, zij vertrouwen alleen op God.
Een borstwapen en een helm, zij leven tot eer van God.

Om te strijden tegen geestelijke boosheden in de lucht, de geest achter popmuziek, de geest achter drugs, drank, seks, internet, maar ook tegen dubbelhartigheid: zaterdag in de kroeg en zondags in de kerk. De geest achter schijn, godsdienst en kerk en wereld gaan prima samen. Films, bioscoop, evenementen, musicals in de kerk gaan ook prima samen.

Hoe dubbelhartig ben jij?

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den ene haten en de andere liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten, gij kunt niet God dienen en den Mammon.(Mat 6:24)

Als je denkt het wel te kunnen combineren lijkt je op die jonge soldaat in tijde van de Amerikaanse burgeroorlog (noord en  Hij wou niet mee vechten(was bang om te sterven) en hij dacht ik trek een jas van de noordelingen aan en een broek van de zuiderlingen. Na de slag vond men deze jongeman dood op het slagveld. In zijn broek zaten blauwe kogels van de noordelingen en in zijn jas grijze kogels van de zuiderlingen…