Folder van de week

Sterven

TROOST IN STERVEN

Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het behouden. (Lukas 9:24)

Laten we alvast aan de gedachte wennen dat wij straks ook gaan sterven om God te ontmoeten. De beste remedie tegen vrees voor de dood is immers de dood niet van ons af te schuiven, maar de werkelijkheid onder ogen te zien. De dood moet zo levensecht worden, dat de voorbereiding daarop boven alles voorrang heeft. Het is daarom goed om bijvoorbeeld te overdenken hoe we ons zouden voelen als we morgen met ademnood en met de dood voor ogen in het ziekenhuis zouden liggen. Uiteraard, dat zal moeilijk zijn, maar de grote vraag is of we kunnen sterven.

Kunnen sterven? Sterven is toch geen kwestie van kunnen? Wel, sommige mensen kunnen sterven in die zin dat ze hun leven rustig in Gods hand kunnen leggen en met vrede hun laatst adem kunnen uitblazen. Denk bij voorbeeld aan Stefanus, die bij zijn steniging riep: 'Heere Jezus, ontvang mijn geest.' Hij kon sterven. David dichtte dat hij in het dal der schaduw des doods geen kwaad zou vrezen. In Hebreeen 11 lezen we over mensen die in het geloof gestorven zijn en Paulus schreef dat het leven voor hem Christus was en sterven 'gewin' (Filippenzen 1:21). ' Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap moge volbrengen, en de dienst, welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods' (Handelingen 20:24).

We vragen ons misschien af wat het geheim is van dat 'kunnen sterven'. Ik zou willen zeggen, in de eerste plaats, dat ze al eerder gestorven zijn, gestorven aan zichzelf, aan eigen kunnen en goede werken. Wie zijn leven verliest, zal het immers behouden (Lukas 9:24). Anderzijds ligt het geheim in het sterven van Christus. Christus kon sterven omdat Hij de volle prijs van de zonde betaald had. Wie daar in het geloof op ziet, mag zien dat Christus ook voor hem de prijs heeft betaald en dat hij dus ook rustig kan sterven. Laten we onze eigen dood niet wegstoppen, maar troost zoeken in de kruisiging van Gods Zoon.