Folder van de week

Koning Voetbal of Koning Jezus?

WK ???

24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.

26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.
1 Korinthe 9:24 T/m 27.

A.s. week zal de voetbal gekte weer losbarsten als Nerderland gaat voetballen tegen Denemarken. Miljoenen mensen zitten aan de buis gekluisterd en willen geen seconde missen. Het WK voetbal word dit keer georganiseerd in Zuid Afrika. Het WK moet 2,7 miljoen Zuid-Afrikanen en 500.000 buitenlandse voetballiefhebbers lokken. Er worden ook 40.000 prostituees verwacht. De campagne "Play the ball, Not the women" moet iedereen sensibiliseren voor deze problematiek. Nu de oranjekoorts gestegen is tot boven de 600 op de schaal van TWBA, overal in het land getoeter opklinkt, de (inter)nationale vlaggen tevoorschijn worden gehaald, en de oranjeartikelen niet aan te slepen zijn, lijkt het erop dat Koning Voetbal de macht in Nederland tijdelijk heeft overgenomen.

Koning Voetbal domineert de gesprekken, is in het straatbeeld nog sterker aanwezig dan een Noord-Koreaanse dicator of een Ayatollah, en achtervolgt je tot in je slaapkamer. Zelfs kerken grijpen de charismatische heerser aan als middel om in contact te komen met de gewone man en plaatsen het voetbalbeest op een voetstuk in hun heiligdom. In Zwitserland timmeren de gezamenlijk kerken aan de weg met een geloofsfestival, speciale EK-gebeden en erediensten bij de belangrijkste wedstrijden. In Delft stelt de Levend-Water gemeente haar gebouw open voor de Oranjesupporter (misschien ook met het idee wat extra geld binnen te halen voor het gelikte nieuwe gebouw van de kerk). Enzovoorts, enzovoorts.

Kun je twee heren dienen? Kun je achter Koning Jezus aan gaan en tegelijkertijd Koning Voetbal bejubelen? Volgens Jelmer (ex-profvoetballer) wel, zolang Jezus maar de Koning van je hart blijft. Fijn voor Jelmer, dat hij zijn balans gevonden heeft (als uitgerangeerd speler, dat wel), maar de Bijbel roept ons niet op om ons hart aan Jezus te geven. De Bijbel roept ons op ons hele leven aan Hem te geven.

Het is natuurlijk ook wel weer erg makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen (vooral als je niet van voetbal houdt), en je terug te trekken uit het goddeloze voetbalgeweld voor een gedwongen retraite van een paar weken (maar waar moet je dan nog terugtrekken?).

Een betere vraag is: wat heeft het Koninkrijk van God te maken met de voetbalgekte? NIETS! Je moet wederom geboren worden. Van boven geboren worden. We zijn dood voor God. Als Hij onze ogen opent dan gaan we zien dat wij goed en naar Zijn beeld geschapen zijn. Het is de zonde, onze voetbal-afgod enz. waarmee we God op het hart trappen. Dit geeft een ware droefheid in het hart. En dat we de rode kaart hebben verdiend, om eeuwig buiten spel te worden gezet. Opdat er zo plaats mag komen voor die Koning Jezus, die de straf heeft gedragen voor goddelozen. In de Bijbel wordt er ook gesproken over sport, over de lopen in een loopbaan, om de prijs te bemachtigen. Hiervoor moest hij al zijn lichaamskrachten voor gebruiken. Als men wederom geboren wordt dan begint pas de strijdt voor jou. Breken met de voetbal, je vrienden en het goddeloze leven en op weg te gaan naar die prijs die door een ander is behaald, de vergeving der zonden en het eeuwige leven, door het bloed van Jezus Christus.

WK = Welke Koning?

Eén Koning, namelijk Koning Jezus!