Folder van de week

Wie zaait... zal ook maaien...

29 Bij wien is wee? bij wien och arme? bij wien gekijf? bij wien het beklag? bij wien wonden zonder oorzaak? bij wien de roodheid der ogen?30 Bij degenen, die bij den wijn vertoeven; bij degenen, die komen om gemengden drank na te zoeken.

31 Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat;

32 In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder.

33 Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, en uw hart zal verkeerdheden spreken.

34 En gij zult zijn, gelijk een, die in het hart van de zee slaapt; en gelijk een, die in het opperste van den mast slaapt.

35 Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen, ik ben niet ziek geweest; men heeft mij gebeukt, ik heb het niet gevoeld; wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken! (Spreuken23).

 

Uw Zonden zullen u vinden

Sommige jongelui wekken de indruk alsof een geweten dood is. Er zijn jongeren die om de gebeden van hun moeder lachen,die vloeken in het gezicht van evangelisten. Zij spotten met het evangelie, met Christus en de hemel. Bij wie is er wee bij wie is er ruzie als ze nachts thuis komen? Lees het in vers 30: Bij degenen,die bij de wijn vertoeven;bij degenen,die komen om gemengden drank na te zoeken. (die veel alcohol drinken). Dan weet je niet wat je doet vers 33 Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien,en uw hart zal verkeerdheden spreken.

Je natuurlijke seksuele remmingen worden weg genomen en je tong word al losser in smerige taal en vloeken. Maar je speelt ook met de dood denk eens als je dronken op je scooter of fiets stapt je ziet nergens geen gevaar in je denk dat je alles kunt maar de dood sluipt op je af. Het wordt vergeleken met iemand die op de bodem van de zee lekker ligt te slapen,of iemand die in het puntje van een mast ligt te slapen zie vers 34. Maar als je 's morgens wakker word na een flinke kater zul je zeggen vers 35: Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen,ik ben niet ziek geweest;men heeft mij gebeukt,ik heb het niet gevoeld; wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken!

In je geweten zul je zeggen heb afgelopen nacht gevochten ben geslagen maar ik heb niets gevoeld ben niet ziek geweest wel een beetje een kater maar nu ben ik beter ik ga er volgend weekend weer stevig tegen aan feesten en drinken(ik zal hem nog meer zoeken).

Het moge je onwaarschijnlijk voorkomen, maar ik zeg je dat het toch een grote waarheid is: Je zonde zal je ook vinden in jouw geweten. Deze kleine vonk van hemels vuur, die God in jouw binnenste ontstak om je tot het goede aan te sporen en je af te keren van het verkeerde, zal op zekere dag tot een vuur in je worden. Als een meedogenloze aanklager zal het onophoudelijk, zonder medelijden, aan je ziel knagen. Zelfmoord is in vele gevallen het droevige gevolg van zulk een gemarteld geweten. Denk er aan dat op zekere dag je geweten zal ontwaken!

Wanneer je blijft volharden in de zonde, zal het eens als een vuur in je binnenste gaan branden. De toorn Gods zal iets ontzettends zijn. Onze God is een verterend Vuur (Hebreeën 12:29). Te moeten staan voor zijn rechterstoel, terwijl de boeken geopend worden waarin al onze zonden staan opgetekend, waarvoor we door ons ongeloof geen vergeving hebben ontvangen – dat moest een zondaar geen rust gunnen! Er is een weg ter ontkoming.

Jezus nodigt zondaren!

Hoe zwart je hart ook moge zijn, hoe zwaar je zonden, Hij wil de last van je afnemen en je ziel rust geven. Er is verlossing, er is vergeving. God zij geloofd!