Folder van de week

Wederomgeboren?!

Jij moet wederom geboren worden.....

 

14 Toen hieven zij haar stem op, en weenden wederom; en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.

15 Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden; keer gij ook weder, uw zwagerin (Ruth 1:14,15).

 

 

 

Wedergeboorte

Wanneer weet je of je wederom geboren bent? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.(Joh 3:3) Onze gevoelens zijn niet gestorven, onze kennis is niet compleet weg, het probleem is dat onze wil dood is. We hebben geen vrije wil meer. Er kan tot op zekere hoogte een verlangen zijn naar God, maar een oprechte en totale keuze doen voor de Heere en zijn dienst is er niet bij. Vandaar de halfslachtigheid bij een barbezoeker. Denk eens aan het artikel in de krant van afgelopen maandag over die barbezoeker die rustiger is geworden.

 

Hartelijke keuze

Als je wederom geboren wordt, geeft de Heere zaligmakende kennis van zijn Woord en die gaat natuurlijk dieper dan de kennis die we daarvóór hadden. Er komt een sterk verlangen naar de levende God, maar vooral werkt God een allesbeslissende keuze in het hart. Die keuze was er niet van tevoren, althans niet de echte en hartelijke keuze. Denk eens aan het verschil tussen de schoondochters van Naomi. De geschiedenis van Ruth, die ken je vast wel, lees het in de bijbel (Ruth 1). Ruth verlaat de afgoden, denk eens aan het verlaten van het uitgaansleven, het verlaten van je vrienden(innen) die daar blijven, alles verlaten. Ruth kleefde Naomi aan en kon niet buiten de God van Naomi. Maar Orpa huilde toch ook? Ze had Naomi ook lief, maar keerde toch terug tot haar afgoden. Ruth was wedergeboren en Orpa niet. Hoe kan ik weten of ik werdergeboren ben?

 

 

 

 

 

 

 

 

Het varken en de poes

Dit kun je vergelijken met het volgende voorbeeld: stel je voor, we komen op een boerderij. Daar zien we een varken in de modder rond lopen. Als we dat varken uit de modder zouden halen dan is hij vies en smerig. Maar we wassen hem helemaal schoon. Maar als je dit varken weer loslaat, wat denk je waar dat varken als eerste weer naar toe gaat? Hij gaat direct weer terug naar de modder, want daar voelt hij zich thuis. Zo is het ook met ons. We gaan 's zondags naar de kerk, hebben belijdenis gedaan, lezen dagelijks uit de Bijbel. Maar toch kunnen we niet loskomen van de wereld, onze aard, onze natuur gaat telkens weer uit naar die modderpoel, net als dat varken. 's Zaterdags in de kroeg, 's Zondags in de kerk...Herken je jezelf hierin? Dan ben je onwedergeboren.Stel je voor als je een poes oppakt en die gooi je in die zelfde modderpoel, wat denk je wat die gaat doen? Hij springt er direct uit en begint zich schoon te likken. Zo is het ook met wedergeboren mensen, ze kunnen nog wel in de zonden vallen, maar hun aard is totaal veranderd, ze willen niet meer terug naar de zonden. Denk aan de keuze van Ruth.Denk ook eens aan de keuze van de verloren zoon, die tussen de varkens leefde en zag het draft de wereld, het uitgaansleven tot de dood leidde en toen indachtig werd en de keuze maakte: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen: ik heb gezondigd tegen de Hemel en voor u. Hij werd wedergeboren.

Wat is jou keuze?