Folder van de week

Stop met Pop

Stop met pop

Popmuziek is van de duivel. Dat is heftig voor wie regelmatig 538 heeft aanstaan. Uit een recent onderzoek blijkt dat zelfs 90% van 'christen' jongeren bewust naar pop luistert. Allemaal onder invloed van de duivel dus...? Er zijn maar twee werelden: die van het Koninkrijk van God en die van het koninkrijk van satan. We zijn dat denken wat kwijtgeraakt, maar de Bijbel is daar duidelijk over. Wie de zonde doet is uit de duivel (1Joh. 3:8).

Inhoud van een popsong
Teksten van popsongs moedigen gewoonlijk aan om te gaan genieten van wat God zonde noemt: ontrouw, drank, idolen, feesten als beesten, seks buiten het huwelijk, verlangen naar rijkdom. Dat lijkt erg op wat de duivel wil met mensenlevens. Bovendien ziet de hele popscène er niet uit als horend bij het koninkrijk van het licht. Je hoeft de popmagazines maar door te bladeren om te zien dat deze wereld een eeuwigheid verwijderd is van wat God bedoelde in het paradijs en wat God gaat realiseren op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Gods Woord
Van zo'n wereld zegt God in 1 Korinthe 6:14 vv.: Wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. Raak niet aan wat onrein is!Dat lijkt me heel duidelijk. Weggaan. Afzonderen. Afblijven. Wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Bekering is nodig. Als je nog geen kind van God bent, is er juist alle reden om de zonde te verlaten en Christus te zoeken. Wie popmuziek bewust aan de had houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt. Het is allemaal redelijk radicaal. 'Als dan uw rechteroog – of je rechteroor – u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en nietheel uw lichaam in de hel geworpen wordt' (Matth. 5:29).

Michael Jackson
Is dat een triest verhaal? Ik dacht het niet. Het verhaal van de wereld is triest. Grote beloften van geluk en het loopt uit in een verworden leven. Kijk naar Michael Jackson. Wat een fantastisch kereltje was dat om te zien toen hij nog teenager was. En moet je kijken hoe afzichtelijk zijn leven geworden is. En dan hebben we het nog niet een over wat de Bijbel zegt over het vervolg.Dan het leven met de Heere: dat wordt steeds beter. Lees even verder in 1 Korinthe 6:17: 'Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.' Dan ga je ook zingen!

En jij?
Hoe sta jij tegenover popmuziek? Hoe komt het dat zoveel 'christen'jongeren naar popmuziek luisteren? Heb je argumenten om popmuziek te zien als iets van de duivel? Heb je argumenten om popmuziek te zien als iets van God? Waar kies je voor?