Folder van de week

Night of the Bult

Night of the Bult

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. – Matth 6: 24


Mijn lippen zullen Uw lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen zult geleerd hebben. Ps 119:171


….weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. – Jak 4:4


Zaterdag 9 oktober wordt wederom de  zogenaamde “Night of the Bult” georganiseerd. Dit evenement is al verschillende malen gehouden op ons dorp en iedereen weet wat er ongeveer te verwachten valt. Het is een groot muzikaal evenement waarop verschillende artiesten en talenten hun muzikale gaven ten gehore kunnen brengen.


Nu is muziek een gave die ons gegeven is van God. Wij moeten en mogen ook muziek maken, echter met maar één doel, namelijk God verheerlijken. Dat is tenslotte ons scheppingsdoel en daartoe dient ons gehele leven ingericht te worden. Nu zijn wij allen zondaars geworden door de van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. Zondaar betekent: doelmisser.


Wij zoeken namelijk niet langer Gods eer, maar onze eigen eer en de eer van de duivel. Dit zien wij in alle aspecten van de samenleving terugkomen. Ook in de muziek wereld! We lezen namelijk van de val van de satan in Jesaja 14, waarin de duivel uit de hemel wordt gegooid mét al zijn muziekinstrumenten.


En wat een macht spreid deze hellehond hiermee ten toon. Zie eens naar de muziek zoals onze samenleving deze naar voren brengt! Wat een opstand tegen Gods geboden wordt ons getekend en wat een ongerechtigheid wordt er niet bezongen! Overspel, drank, drugs, eigen eer, enzovoorts.


Ja de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Een van zijn wapens is de muziek waarmee hij de oorpoort van ons lichaam wil binnendringen om zo zijn verdoemende boodschap door te geven. De moderne artiesten zelf spreken hier ook van, zoals bijvoorbeeld David Bowie:


"Rock has always been THE DEVIL'S MUSIC . . . I believe rock and roll is dangerous . . . I feel we're only heralding SOMETHING EVEN DARKER THAN OURSELVES." (Rolling Stone, Feb. 12, 1976)


Indien dan de moderne muziek zo in handen van de satan gebruikt wordt tot het verleiden en vernietigen van mensenzielen, hoe kunnen we dan een Night of the Bult organiseren, erheen gaan, het toestaan? We kunnen hierin geen spelletjes spelen, want het gaat om mensenzielen.


Maar, zult u vragen, hoe weet je nu al welke muziek daar zal komen? Welnu dat is niet moeilijk te stellen. Als we naar voorbijgaande jaren zien wat er ten gehore werd gebracht, maar ook wat we gezien hebben tijdens de “Bult-Factor” moeten we het ergste vrezen. Bijvoorbeeld het nummer van John Lennon “Imagine” waarin hij een wegbereider van de Anti-christ is.

 

Enkele optredens tijdens de Bult-Factor zijn uitgekozen om ook tijdens Night of the Bult hun muziek ten gehore te brengen. We noemen u bijvoorbeeld Bert-Jan van Slooten, die zichzelf begeleidde op de piano en zeer lovende kritieken ontving van zowel de zaal als het Jury-panel. Echter het lied dat hij zong was “have a little faith in me” van John Hiatt.


Dit nummer zingt echter niet van de Enige Naam onder de hemel gegeven waar we vertrouwen in moeten hebben. Nee men moet vertrouwen hebben in de persoon die daar zingt, maar leert de Bijbel niet dat wij niet op prinsen moeten vertrouwen en dat de mens vervloekt is die zijn vertrouwen op het vlees stelt?


Hoe kan deze boodschap nu tot Gods eer zijn? De Heere Jezus leert immers dat wie met Hem niet vergadert, die verstrooit de kudde. En wee degenen door wie de ergernissen komen, dat wil zeggen, de zonden, want het ware beter dat hij met een molensteen verdronken zou worden in de diepte van de zee.


Let op! Niet onze woorden, maar de woorden van God. En “ben ik dan uw vijand geworden u de waarheid zeggende?” mag Paulus vragen onder inspiratie van de Heilige Geest.

We willen iedereen dan ook oproepen om deze avond niet te bezoeken en de organisatoren om de avond af te blazen. Laten we ons allen verootmoedigen voor de Heere en Zijn Aangezicht zoeken om vergeving en genezing van ons door problemen verscheurde dorp en land!

 

O land, land, land, hoort des Heeren Woord!

www.barjona.nl