Folder van de week

Komen betekend.. afscheid nemen

 

Bent u echt tot Jezus Christus gekomen? Dan vraag ik u in de eerste plaats: Wat hebt u achtergelaten? Waar kwam u vandaan, toen u tot Jezus Christus kwam? Toen Lot uit Sodom ging, liet hij de Sodomieten achter. Toen Abraham uit Chaldea ging, verliet hij zijn land en zijn verwanten. Toen Ruth haar toevlucht kwam zoeken onder de vleugelen van de Heere, de God van Israël, verliet zij haar vader en moeder, haar goden en het land van geboorte. Toen Petrus tot Christus kwam, liet hij zijn netten achter. Toen Zacheüs tot Christus kwam, verliet hij het tolhuis. Toen Paulus tot Christus kwam, liet hij zijn eigen gerechtigheid achter. Toen degenen die zwarte kunsten uitoefenden, tot Jezus Christus kwamen, namen zij hun toverboeken en verbrandden ze, hoewel ze in de ogen van andere mensen wel vijftigduizend zilverstukken waard waren. Wat zegt je,  vriend? Hebt je je boezemzonden, je uitgaans genoegens, je 'vrienden' en het ijdel gezelschap waarin je verkeerd, je afgoden, je eigengerechtigheid al achtergelaten? Als één van deze dingen nog bij je is en je in je hart en in je levenswandel hun gezelschap zoekt, dan ben je nog niet tot Jezus Christus gekomen.