Folder van de week

Koninginnedag 2011

Aan alle inwoners van Urk.

Vanaf vrijdagnacht 29 april start op ons dorp een feestelijke week. We mogen herdenken dat de koningin haar verjaardag viert, dat we bevrijd zijn van de Duitse bezetter, maar ook onze gevallenen mogen we gedenken.

Vele zaken die ons dankbaar dienen te stemmen en zo dienen we deze week dan ook door te brengen, namelijk in dank aan de Heere voor Zijn grote weldaden en onderhouding van ons leven. We mogen nog in redelijke vrijheid Gods Woord openen en in vrijheid leven. Dat zijn zaken die toch van onschatbare waarde zijn.

Hoe vreemd moet het ons dan niet lijken dat op ons dorp deze week wordt geopend met een optreden van DJ Jan. Hij zal in de nacht zorgen voor swingende klanken, aldus verwoordt in het Urkerland op 21 april. En als afsluiting van deze week wordt wederom de band “n keer wat anders” uitgenodigd en tevens de bekende zanger Thomas Berge. Maar deze zaken getuigen niet van dankbaarheid jegens de Heere die ons iedere dag nog onderhoudt en ons in vrijheid laat leven en Zijn Woord nog geeft aan ons. Wat een ontstellende goddeloosheid wordt hiermee in het aangezicht van de Heere geslingerd. Over de band “n keer wat anders” hebben we vorig jaar al uitgebreid geschreven. U kunt dit terugvinden in het archief op deze site. Jammer dat ze toch weer worden uitgenodigd. 

Wie even bij google kijkt, en bovenin op “nieuws” klikt, daarna de naam ‘Thomas Berge’ invult, ziet daarmee wat voor zanger wij uitnodigen op ons dorp. Hij is geen vreemde in de 'drugswereld', voelt zich thuis in de porno industrie en speelt daartegenover een rol als Petrus in een seculiere musical. Van zichzelf zegt hij dat hij 'bekeerd' is, maar aan de vruchten is dat niet te herkennen. Oordelen doen we niet, maar oordeelt u zelf maar. God zegt in Zijn Woord: "oordeelt een rechtvaardig oordeel". Dat wil zeggen oordeel op grond van Mijn Woord. In de figuur die Thomas nu is, is hij niet echt een voorbeeld zoals u uw eigen kinderen zou willen zien!

 

Iemand kan door problemen etc aan drugs verslaafd raken, laten we dat goed voorop stellen. Maar is hij geen voorbeeldfiguur? En daar komt gewoon bij dat drugsgebruik verboden wordt door God. Zie Galaten 5:20. Wie de Statenbijbel leest, ziet daar het woord “venijngeving” staan. In het Griekse grondwoord staat daar een woord dat zich in onze dagen het best laat uitleggen door “Pharmacie”. Dat houdt in onze dagen de apothekerskunst in, maar in de dagen van Paulus was dat het gebruik van drugs om in contact te komen met de geestenwereld. En dat is wat drugs nog steeds met je doet. God verbiedt dit uitdrukkelijk in Zijn Woord.

 

Hij bekijkt ook graag pornoprogramma’s. Hier hoeven we verder geen woorden aan vuil te maken. Hoereerders zullen het koninkrijk van God niet beërven zegt de Bijbel, tenzij ze zich van harte tot God bekeren en hun zonden laten afwassen in het dierbaar bloed van Christus. In het nieuwsbericht lijkt het daar niet op bij Thomas Berge. Tenslotte speelt hij de rol van Petrus in een opvoering over het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Los van de vraag of een opvoering hierover Bijbels is, heeft Thomas Berge niets gemeen met Petrus, behalve dat ze beiden in zonden ontvangen en geboren zijn. Het is lasterlijk en goddeloos om hem Petrus te laten spelen, een geliefd kind van God.

 

Hoe zou God over deze zaken denken? Dat is de vraag die wij ons stellen moeten. Is dit een manier om Hem dank te zeggen over de grote weldaden die Hij ons dag aan dag bewijst? Is dit een feest dat de goedkeuring van de Heere kan wegdragen?

 

Laten we ons allen verootmoedigen en het aangezicht van de Heere zoeken in ootmoedig gebed om vergeving van onze zonden en smeken om genezing van ons dorp. Als we hiermee doorgaan dan doen we niets anders dan de oordelen van God over ons en ons dorp uit te roepen. En de Heere is geen ledig toeschouwer in deze, maar Hij is een God Die recht en gerechtigheid liefheeft. Hij laat Zich niet bespotten, want wat de mens zaait dat zal hij ook maaien.

 

Mede-inwoners van Urk, we roepen u van harte toe om niet heen te gaan en uw stem in protest te laten horen. Laten we de Heere zoeken en het Leven bij Hem vinden, want Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft!

 

Barjona.