Folder van de week

Naar wie luister jij??

Uit onderzoek blijkt dat 90% van refojongeren bewust naar pop luistert, de duivel
gebruikt muziek hiervoor zie (Jes 14).
Afgelopen zaterdag onder de poplezing van: jij daar kwamen jongeren huilend naar
buiten.
Ze voelden zo aan we leven zo,n dubbel leven kunnen we nog naar God bidden.(hier van
lees je niks van in een krant)
Zo werd er gewezen op het gebed van de tollenaar en konden we naast de jongeren staan.
Heere wilt u ze bekeren(was ons gebed in het hart) en we mochten wijzen op het Lam
Gods.
Ook in de pauze goede gespreken kunnen voeren met jongeren, maar ook met ouders.
Wat is popmuziek toch een machtig wapen van satan.(om jongeren zo,n dubbel leven te
laten leiden)
En als je dan bedenkt dat afgelopen koninginnenacht dezelfde muziek word gedraaid op
kosten van onze gemeenschap.
En dat er op 23 juli een rock concert(zuiderzee festival) op sportpark de vormt
wordt gehouden.
Dat de vegunning door wethouder visser is verstrekt en dat het festival door de
burgemeester wordt geopend.
Wist u dat deze muziek stijl veel erger is dan wat je afgelopen zaterdag op de
poplezing van jij daar hebt gezien.
Ook op urk staan we niet stil denk eens aan de rockbands, Roadcrew, Anderand, Tranquil.
En de muziek evenementen op Urk Koninginnedag(nachts drive in shows) overdag
optrendens Nick en Simon, Thomas Berge, rock en lolband enz.  Night of the Bult,
Leuster (symfonika in boatjen) Zuiderzee festival.
Kijk hieronder eens het is het logo van de Urkerband Roadcrew die gaat optreden op
het zuiderzee festival.Muziek is één van de machtigste wapens waarmee satan via onze oorpoort binnen komt.
Vooral in het uitgaans leven, en evenementen.
Wilt u meer weten over muziek op urk of informatie of lezing bij u in de kerk of
waar dan ook mail ons!
Ook lezingen over ocultisme, sexualiteit. www.infobarjona.nl


Popmuziek.

Stop met pop.
Popmuziek isvan de duivel. Dat is heftig voor wie regelmatig 538 heeft aanstaan. Uit
een recent onderzoek blijkt dat zelfs 90% van 'christen'jongeren bewust naar pop
luistert. Allemaal onder invloed van de duivel dus...? Er zijn maar twee werelden:
die van het Koninkrijk van God en die van het koninkrijk van satan. We zijn dat
denken wat kwijtgeraakt, maar de Bijbel is daar duidelijk over. Wie de zonde doet is
uit de duivel (1Joh. 3:8).


Inhoud van een popsong.

Teksten van popsongs moedigen gewoonlijk aan om te gaan genieten van wat God zonde
noemt: ontrouw, drank, idolen, feesten als beesten, seks buiten het huwelijk,
verlangen naar rijkdom. Dat lijkt erg op wat de duivel wil met mensenlevens.
Bovendien ziet de hele popscène er niet uit als horend bij het koninkrijk van het
licht. Je hoeft de popmagazines maar door te bladeren om te zien dat deze wereld een
eeuwigheid verwijderd is van wat God bedoelde in het paradijs en wat God gaat
realiseren op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Gods Woord.

Van zo'n wereld zegt God in 1 Korinthe 6:14 vv.: Wat heeft gerechtigheid
gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en
duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt
een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en
de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal
in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen
Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere.
Raak niet aan wat onrein is!

Dat lijkt me heel duidelijk. Weggaan. Afzonderen. Afblijven. Wie een vriend van de
wereld wil zijn, is een vijand van God. Bekering is nodig. Als je nog geen kind van
God bent, is er juist alle reden om de zonde te verlaten en Christus te zoeken. Wie
popmuziek bewust aan de had houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt.
Het is allemaal redelijk radicaal. 'Als dan uw rechteroog - of je rechteroor - u
doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een
van uw lichaamsdelen te gronde gaat en nietheel uw lichaam in de hel geworpen wordt'
(Matth. 5:29).
Michael Jackson.

Is dat een triest verhaal? Ik dacht het niet. Het verhaal van de wereld is triest.
Grote beloften van geluk en het loopt uit in een verworden leven. Kijk naar Michael
Jackson. Wat een fantastisch kereltje was dat om te zien toen hij nog teenager was.
En moet je kijken hoe afzichtelijk zijn leven geworden is. En dan hebben we het nog
niet een over wat de Bijbel zegt over het vervolg.

Dan het leven met de Heere: dat wordt steeds beter. Lees even verder in 1 Korinthe
6:17: 'Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader
zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.' Dan ga
je ook zingen!
En jij?

Hoe sta jij tegenover popmuziek? Hoe komt het dat zoveel 'christen'jongeren naar
popmuziek luisteren? Heb je argumenten om popmuziek te zien als iets van de duivel?
Heb je argumenten om popmuziek te zien als iets van God? Waar kies je voor?