Folder van de week

Footloose&Godloos?

Afbeeldingsresultaat voor ichthus

De visserijweek van 2017 staat voor de deur. Iedereen kent het belang van de visserij voor ons mooie dorp, en het is dan ook geen wonder dat we onze producten willen promoten. Urk staat bekend om zijn vis en ondanks moeilijke tijden floreert de visindustrie. Als we verder terug gaan in de geschiedenis heeft Urk vaak voor moeilijke perioden gestaan, met name kunnen we de tijd benoemen dat de afsluitdijk werd aangelegd. Iedereen dacht dat het gedaan zou zijn met de visindustrie op Urk. Waar andere vissersplaatsen hun glans verloren brak er voor Urk een "gouden eeuw" aan. Dit staat ook wel bekend als "het wonder van Urk". Terecht mocht er op Urk beleden worden dat dit te danken was aan de zegen van de Heere. Immers als God het huis niet bouwt, tevergeefs werken de bouwlieden daaraan (ps 127). Waar zou Urk zijn als de Heere ons niet had gezegend? Niet voor niks wijkt de plaatselijke biddag enigzins af van de landelijke biddag. Onze biddag wijkt af omdat halverwege februari de botters weer zouden uitvaren. Vanaf 31 januari 1849 is dit al zo en liet Urk merken zich afhankelijk te weten van de Heere. Het past ons dan ook om de Heere ook in de visserijweek centraal te stellen. Hem ook alle eer en lof te brengen die Hij zo waard is. 

Afbeeldingsresultaat voor lori singer and kevin bacon

 In het programma staan echter ook zaken die in het licht van de Bijbel, Gods Woord, niet kunnen. Met name op vrijdag 26 mei zijn er zaken gepland die de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan. Onze jeugd wordt uitgenodigd voor het Open Air Festival. Een Open Air Festival op het haventerrein van Urk. Hier zal een film worden vertoond (een openluchtbioscoop) met de film Footloose waarin dans centraal staat. Deze film is een remake van de film uit 1984. De database IMDB zegt van deze film het volgende: "A city teenager moves to a small town where rock music and dancing have been banned, and his rebellious spirit shakes up the populace." Een jongeman komt in een klein stadje terecht waar Rockmuziek en dans verboden zijn. Dit heeft te maken met een strenge dominee en een ongeval wat eerder heeft plaatsgevonden. Echter deze jongeman weet toch de dominee te overtuigen om een dansavond te organiseren. Is de film Footloose willekeurig gekozen? Of poogt zij een boodschap te brengen aan het nog relatief behoudende Urk? Op z'n minst opvallend dat juist deze film gekozen is... Is dit de boodschap die we mee willen geven aan onze jongeren, dat je ' jong bent en toch ook wel wat mag'? Is het echt waar wat deze film zegt, dat seks, dans, rock en roll vrijheid en fun geeft? Moet onze jeugd op deze manier hun dankbaarheid uiten voor de rijke zegeningen van God gekregen? Is dat onze dank aan Hem Die ons dorp zo gezegend heeft?

Afbeeldingsresultaat voor footloose movie

Onlangs heeft er op Urk de jaarlijkse dodenherdenking plaatsgevonden. Honderden vissers verdronken afgelopen eeuwen op zee toen ze hun beroep uitoefenden. Er mag gerust gezegd worden dat veel van deze vissers een diep ontzag voor de Heer hadden, vanwege de barre levensomstandigheden. Zij wisten tenminste dat de Heere alleen zegen gaf, onverdiend! Anno 2017 wordt er voor de jeugd op Urk een feest georganiseerd waarin ze helemaal los kunnen gaan met wereldse muziek. Wat voor muziek bedoelen we dan? Dan hebben we het over muziek van  Kurt Cobain, Bon Scott, Freddy Mercury, Herman brood, Andre Hazes, Michael Jackson etc. Of meer recent Chris Cornell. Deze sterren gaven God niet de eer. Zij verachten Hem. Moet dit dan de manier zijn waarop onze Urker jeugd God de eer geeft? Eren onze jongeren op deze manier hun voorvaderen die op zee verdronken?

Wat betekent Footloose? Plat vertaald "Voetjes van de vloer". Onze Urker jeugd gaat los vrijdagavond. Voetjes van de vloer, allemaal geinspireerd door een film die een puur geestelijke doodsheid ademt.