Folder van de week

MTV

Hoewel de media uitgebreid verslag deed van het zoenen van Madonna met Britney Spears en Christina Aguilera was er iets heel belangrijks rondom dit gebeuren wat niet vermeld werd.


Het MTV evenement was in feite een verhulde lesbische trouwerij. Op de set was namelijk een kapel aanwezig. Madonna was verkleed als de ‘mannelijke’ lesbienne in een smoking met een hoge hoed op. Britney en Christina speelden de rol van de ‘vrouwelijke’ lesbiennes. Toen Madonna bovenaan de trap stond om naar beneden te lopen naar het eiland waarop Britney en Christina stonden, begon de traditionele bruiloftmars te spelen. Het hoogtepunt van het huwelijk was toen ze klaar waren met dansen en ze elkaar kusten. Samen zongen ze aan het eind van het lied dat ze moe zijn van het ‘concept van goed en kwaad’.  Dit is bewijs genoeg dat ze hiermee het door God ontworpen instituut van het huwelijk te vernietigen en het te verwisselen met dat wat in strijd is met de natuur en het Woord van God!

Rond dezelfde tijd als het bespottelijke lesbische huwelijk tussen Madonna en Britney, kocht Madonna een met diamanten bezaaide ketting voor Britney ter waarde van 13.000 Dollar. De ketting is voorzien van de letter ‘B’ voor Britney. Madonna heeft een bijbehorende ketting met de letter ‘M’. Madonna heeft niet openlijk toegegeven dat dit iets te maken had met hun lesbische huwelijk.


Bob Pittman, oprichter en voormalig president van MTV, maakte een verrassende opname. Pittman schetste een eenvoudig twee-punten-plan, waardoor MTV in staat zou zijn haar doel te bereiken, namelijk het bezit van uw kinderen. Het plan was:

1. Houd hun emoties bezig, en
2. Laat ze hun logica vergeten.

Pittman rekent erop dat MTV hiermee onze kinderen zal bezitten. Dit is niet meer dan een fundamentele ondermijnende hersenspoelingtechniek. Pittman had de brutale lef om toe te geven:

De sterkste aantrekkingskracht die u kunt maken is emotioneel. Als je hun emoties gaande kunt houden en hun alle logica laat vergeten dan heb je ze. Op MTV richten we ons niet op de 14-jarigen, we bezitten ze al!” (MTV is Rock Around the Clock, Philadelphia Inquirer, 3 November 1982)

MTV is reeds een heel eind op weg in het leiden van miljoenen van de beïnvloedbare jeugd via de ingevette paal naar beneden de hel in.


Satan en het legioen van demonische wezen die zijn bevelen uitvoeren hebben MTV en talloze popsterren gebruikt om muzikale terrorisme te bevorderen. Hoewel het hartverscheurend is om te zien, trouwt Madonna pal voor het oog in een lesbische act met Britney Spears en Christina Aguilera op de MTV Music Awards.
Madonna is zich ervan bewust dat ze homoseksualiteit bevorderd aan miljoenen van onze beïnvloedbare jeugd. Madonna geeft toe in een homoseksueel magazine dat ze deze techniek hanteert als middel om kijkers, die er in de eerste instantie van walgen, homoseksualiteit als iets normaals te zien. Madonna verklaarde:
Ze verwerken het op veel verschillende niveaus. Sommige mensen zullen het zien en ervan walgen, maar misschien zullen ze er onbewust door worden opgewekt. Als de mensen het blijven zien en blijven zien en blijven zien, zal het uiteindelijk niet zo vreemd meer zijn”. (The Advocate, 7 Mei 1991, pag. 49)


We zouden dwaas zijn als we niet geloven dat de bevordering van homoseksualiteit door Madonna, Britney Spears en Christina Aguilera op MTV niets minder is dan een onderdeel van een staatsgevaarlijk plan om afbreuk te doen aan wat er nog over is van de overblijfselen van zedelijkheid in ons land.

Als Pepsi nu miljoenen aan Madonna gaf om Pepsi te drinken, wetende dat het een grote invloed zou hebben op de massa om Pepsi te gaan drinken, wat voor soort effect kunnen we dan verwachten op de jeugd van ons land als ze hun idolen lesbische handelingen zien doen? Helaas kuste Madonna Britney Spears en Christina Aguilera met meer passie dan dat ze haar Pepsi dronk.

Waarom zou Satan zoveel moeite doen om homoseksualiteit te promoten onder de jeugd?
Het antwoord is eenvoudig. God schiep seks om van te genieten binnen de grenzen van het huwelijk tussen een man en een vrouw. Homoseksualiteit is opstand tegen de natuurlijke wet van God. Satan weet dat hij, door het bevorderen van homoseksualiteit, in staat is de mens meer en meer in opstand te doen komen tegen God. Bovendien is hij beter in staat om onwetende zielen voor eeuwig te verdoemen. Gods Woord waarschuwt dat homoseksuelen niet het Koninkrijk van God zullen erven (1 Korinthe 6:9-11) maar veroordeeld zullen worden tot de poel des vuurs (Openbaring 21:8).

Dank God dat er hoop is voor diegenen die zich afkeren van hun rebellie tegen God door Jezus Christus die gestorven is en opgestaan om zondaren zalig te maken.

Beste lezer,

Je leven is kostbaar voor God en voor ons. Het maakt niet uit hoe slecht je bent. God heeft zijn enige Zoon naar deze aarde gestuurd om te lijden en te sterven aan het kruis. Hij heeft de straf gedragen die wij verdient hebben.

Je leven zal spoedig eindigen en dan zul je voor God staan om voor eeuwig veroordeeld te worden tot de hemel of de hel. Bekeer je en geloof het Evangelie dan zul je eeuwig leven erven. Jezus Christus zei:“Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden”. (Matteus 7:13-14)