Folder van de week

Contact met geesten

Er wordt vaak gesproken over verantwoord uitgaan. Men ziet vooral gevaren in alcohol en drugs maar wat vaak vergeten wordt is de muziek.
Men mag het niet hebben over de inhoud van de muziek, terwijl de muziek toch een hele grote invulling heeft in het uitgaansleven en op allerlei feesten. (geen muziek ook geen feest).
Het platvorm van kerken (waarin alle kerken participeren) samen met de gemeente, zullen dit jaar het onderwerp occultisme behandelen, dit zal in alle kerken verder behandeld worden komende winter.

 

Zal het onderwerp muziek ook besproken worden?

Wij willen wat meer inzomen over het onderwerp muziek, muziek die volop gedraaid wordt op feesten in de horeca kortom onze jeugd is verzot op muziek.
Zie eens welke teksten wij nazingen welke bands wij nadoen, de meesten weten niet van teksten of achtergronden van muziek, maar die feesten organiseren of bands naspelen weten soms heel goed wat ze zingen.
Kijk eens naar de rocksterren van vroeger en nu.
Naast het verkopen van de ziel aan satan spreken verschillende bands openlijk over hun contact met geesten en hoe zij door die geesten beïnvloed en geïnspireerd worden tot het maken van liedjes.

 

Jimmy Page: Rituelen
Van Jimmy Page, gitarist bij Led Zeppelin, is bekend dat hij soms dagenlang in zijn kamer zat met de gordijnen dicht en kaarsen aan. Hij wachtte dan, met zijn gitaar in zijn handen, tot er ‘iets’ door zou komen. Ook op het podium voerde hij rituelen uit die bedoeld waren om geesten op te roepen.

AC/DC gitarist: Ik raak bezeten.
AC/DC gitarist Angus Young heeft gezegd dat hij bezeten is. De geest manifesteert zich als hij op het podium staat. Hij zegt: ”Tegen de tijd dat we halverwege het eerste nummer zijn, word ik door iemand overgenomen. Ik laat me meevoeren, ik raak bezeten als ik op het podium sta.”

Queen
De band Queen zingt over Beëlzebub, een bijbelse benaming voor satan, die een “demon voor hem heeft klaarstaan.”

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne: '(..) ik hoop niet dat het is wat ik denk... satan.'
Ozzy Osbourne, zanger van Black Sabbath, vermoedt dat hij wordt gebruikt als werktuig van satan en hij verklaart: ”Ik weet niet of ik wordt gebruikt als medium door een of andere vreemde kracht. Wat het ook moge zijn, ik hoop niet dat het is wat ik denk... satan.” De leven van Black Sabbath hebben verklaard dat ze hun bandnaam ontlenen aan een satanische geest die verscheen aan de bassist van de band, Geezer Butler. Dit gebeurde nadat hij zijn huis had zwart geschilderd en voorzien van omgekeerde kruizen en een afbeelding van satan.

Rolling Stones: Sympathy for the devil
De Rolling Stones werkten mee aan de film “Envocation of my demon brother” (vertaling: Aanroepen van mijn demonische broer), die reclame maakte voor Crowley’s satanisme. Ook speelden Mick Jagger en Keith Richards hier zelf in mee. Zij maakten albums met titels als “Their Satanic Majesties Request” (vertaling: Hun verzoek van de satanische majesteiten) en liedjes als “Sympathy for the devil”. (vertaling: Sympathie voor de duivel).

Beatles: wetenschappelijke mantra's
Beïnvloed door de Beatles, wendden miljoenen jongeren zich wereldwijd tot de goeroes uit het oosten. Goeroes als Maharishi Mahesh Yogi kregen een platform om hun mantra’s uit te delen alsof het snoep was. De hippie jeugd herhaalde deze mantra’s in de veronderstelling dat het iets wetenschappelijks was, terwijl ze in feite namen riepen van hindoegoden en demonen.

Veel artiesten zijn of waren bezig met religie en/of het zoeken naar God, in de één of andere vorm. Artiesten als Madonna en Britney Spears (Kaballa), Prince (Jehova’s Getuigen), George Harrison (Boeddhisme), Jennifer Lopez (Voodoo), Bob Marley (Rastafari) en John Lennon (Satanisme) bewijzen dat religie ook aanwezig is in popmuziek. Veel artiesten hebben een spirituele goeroe bij wie ze ‘inspiratie’ opdoen. Bij Elvis Presley was bijvoorbeeld zijn kapper, Larry Geller, een spirituele gids. Een bekende goeroe waarbij tegenwoordig veel artiesten hun heil zoeken is Deepak Chopra.

Wat zegt God?
God geeft ons in de Bijbel echter duidelijke waarschuwingen dat we ons niet met valse goden moeten bezighouden. Bijvoorbeeld in de 10 geboden, waar staat: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”. Zoals we hebben gelezen zijn degenen die zich met afgoderij hebben ingelaten niet de minsten binnen de popmuziek. Hun invloed is nog steeds zichtbaar en merkbaar. Veel van deze artiesten hebben de bakermat gelegd voor de huidige popmuziek. Veel jongeren luisteren per dag uren naar popmuziek, maar praten misschien maar een kwartiertje met hun ouders. Dit wetende, is het zeker geen overbodige luxe om ons eens te verdiepen in de boodschap die popmuziek brengt.

Songteksten en uitspraken
We zullen hieronder een aantal voorbeelden geven van songteksten en uitspraken van artiesten, waarin iets naar voren komt van de boodschap die zij brengen.

We beginnen met één van de populairste artiesten van de beginjaren van de 21e eeuw: de rapper Eminem. Zijn populariteit is zo groot dat er binnen één week 1,76 miljoen albums van hem verkocht werden! Hij zingt in één van zijn liedjes over het vermoorden van zijn vrouw. In het liedje dumpt hij haar in een meer met behulp van zijn dochtertje. Eminem weet dat zijn fans hem “als een voorbeeld zien en tegen hem opkijken als een god”. In zijn nummer “Role Model” zingt hij: “Volg mij en doe precies wat het nummer zegt. Rook wiet, slik pillen, ga van school af, vermoord mensen en drink.”"

(..) aanzetten tot strafbare feiten door minderjarigen en promotie van pornografie."

Een andere rapper, Dr Dré, is zo uitgesproken in zijn teksten, waarin hij perversiteiten, geweld en drugs propageert, dat de Amerikaanse politie hem dreigde met een tenlastelegging wegens het “aanzetten tot strafbare feiten door minderjarigen en promotie van pornografie.”

Onthoofden en villen met een kettingzaag

Fred Durst is de zanger van de populaire rockband Limp Bizkit. Hij zingt in het nummer “Break Stuff” over iemand onthoofden en daarna villen met een kettingzaag. Hij zegt over hun muziek: “Er zijn jongeren die naar ieder woord van mij zullen luisteren.” Tijdens het festival van Woodstock 1999 braken bezoekers een podium en 12 verschillende trailers af, naar aanleiding van optredens van bands zoals Limp Bizkit. Tijdens dit optreden zei Fred Durst: “Het is tijd om je helemaal te laten gaan. Er gelden geen regels meer…”

Een populaire boyband was de Backstreet Boys. Zij worden door veel ouders als een band met goede moraal gezien. Zij zingen echter teksten als: “Schatje, laat me je vasthouden, om je te geven wat je nodig hebt. Kom naast me liggen, je kunt in mij komen, net als ik in jou.” Veel van hun fans zijn zeven of acht jaar oud...

Naast deze voorbeelden van uitspraken en songteksten van enkele artiesten uit de popmuziek willen we nog een tweetal typerende voorbeelden noemen uit de wereld van de popmuziek:

Tijdens de uitreiking van de MTV-awards 2004 kust Madonna de jonge vrouwelijke artiesten Britney Spears en Christina Aguilera openlijk op de mond. Deze openlijke promotie van lesbische seksualiteit werd als schokkend ervaren door de meeste kijkers. Toch blijkt dit een trend te hebben gezet. Muziek is blijkbaar een goed middel om de boodschap over te brengen.

Een ander voorbeeld zagen we tijdens de Super Bowl 2004 Dit is Amerika’s grootste sportwedstrijd, met 90 miljoen (jonge) tv-kijkers. Tijdens het pauzeprogramma traden de artiesten Janet Jackson en Justin Timberlake gezamenlijk op. Aan het eind van het optreden trok Timberlake een gedeelte van het kostuum van Jackson uit, waardoor haar rechterborst ontbloot werd. Later zouden ze hun excuses nog maken, maar is dit niet een van de vele voorbeelden van wat de platenmanager van de Rolling Stones, Richard Oldham, al eens zei: “Rockmuziek is seks en je moet hen (de tieners) ermee in het gezicht slaan.”?!

Schijnwereld
De wereld van de popmuziek is een wereld van showbizz, die op het eerste gezicht mooi en sprookjesachtig lijkt. Maar is dit ook echt zo? Limp Bizkit-zanger Fred Durst is heel eerlijk als hij zegt: “Ik ben opzettelijk de pooier aan het spelen. Op MTV zitten de meisjes me altijd op te hitsen en te masseren. Ze liepen heus niet spontaan achter me aan. We moeten ze gewoon inhuren. Ik wil dat iedereen denkt dat ik het geweldig naar mijn zin heb. Maar in werkelijkheid ben ik alleen en ongelukkig.”

Harde realiteit
In deze uitspraak vinden we iets terug van de harde realiteit binnen de wereld van de popmuziek, waarin contracten worden afgesloten voor vele miljoenen euro’s en er dus grote belangen op het spel staan. Er wordt vaak een grote druk gelegd op artiesten. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van artiesten die de druk van het artiestenleven niet meer aan konden. Zij zijn hun toevlucht gaan zoeken in drank, drugs en soms uiteindelijk zelfs in de dood. Veel artiesten stierven jong als gevolg van hun verwoestende levensstijl. Enkele bekende namen zijn Elvis Presley, Jim Morrison, Kurt Cobain en Tupac Shakur.

“Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?” (Matth. 16:26)

De Boodschap
Elke kunstuiting, dus ook de popmuziek geeft een beeld van de tijd. In enkele decennia is een alarmerende verschuiving te zien wat de inhoud van de teksten en vormen betreft. In de zeventiger jaren waren liefde en romantiek nog veel voorkomende thema’s, naast verwarring, heimwee en verdriet. Dertig jaar later publiceert Radio 3 de Verrukkelijke 715 en staat op nummer 1 het nummer One van Metallica. Een man is totaal gehandicapt geraakt door een landmijn: ‘Ik wil dood zijn… ik zie alleen maar absolute verschrikking. Ik kan niet leven, ik kan niet sterven.’ De song eindigt met de extreem duistere noodkreet: ‘Ik ben achtergelaten in een leven in de hel’. In de top tien van de Verrukkelijke 715 vinden we nummers over een universele vergankelijkheid (November Rain – Guns ’N Roses, 2), een minderwaardigheids-complex en leeg entertainment (Smells Like Teen Spirit – Nirvana, 3), een duivels gekwelde moordenaar (Bohemian Rhapsody – Queen, 4), een vrouw die sterft tijdens haar bevalling (Lightning Crashes – Live, 5), een relatie vol onbegrip (One, U2, 6), hevig liefdesverdriet (Black – Pearl Jam, 7), desillusie (Stil in mij –Van Dik Hout, 9), en de willekeur van oorlog (Child in Time – Deep Purple, 10). Nummer 8 (Stairway to Heaven van Led Zeppelin) kent weinig grimmigheid en biedt een sprookjesachtige New Age- oplossing. De conclusie moet zijn dat vergankelijkheid, desinteresse, onverschilligheid, extreem relativisme en pessimisme in de hedendaagse popmuziek overheersen. Verveling, agressie en verlorenheid zijn het populaire spectrum binnengedrongen. In 1965 zongen de Rolling Stones (inmiddels multi-miljonair, maar toch…) al terecht ‘I Can Get No Satisfaction’ (ik kan geen voldoening krijgen). Drugs, seks en rock-’n-roll zijn als zout water, wat je dorst niet lest, maar uiteindelijk als vergif werkt. Wat een uitdaging aan de kerk om deze extreme leegte met God, met levend water te vullen! . Wordt een Living Stone !

House muziek
House is de cultuur van de absolute ‘nikserigheid’, is nihilistisch. Het gaat nergens over. Betwijfeld kan worden of house nog tot de toonkunst gerekend kan worden, want van een melodie is nauwelijks sprake en een tekst ontbreekt doorgaans. Men wil het ‘niets’ uitdrukken en een andere werkelijkheid van een ‘hogere’ orde oproepen (transformeren). Wat overblijft is dat house de boodschap zelf is. Dan is christelijke house onmogelijk. Bij house draait het om ingewijd te worden in de eeuwigheid. Volgens een flyer ‘zullen disc-jockeys de muzikale poorten openen naar een heerlijke, lieflijke hel, die je nooit meer zult willen verlaten’.

Boodschap
Maar als God is dood verklaard, zijn er geen normen, geen schepping, maar ook geen toekomst en geen oordeel. De moderne muziek communiceert dit ook, want ze is mijns inziens steeds meer anarchistisch, nihilistisch, hedonistisch, destructief, sadistisch, inhoudsloos, doelloos en hopeloos. De boodschap komt hier op neer: je leeft zinloos en doelloos in deze waardeloze wereld. De leegte die ontstaat door de gedwongen afwezigheid van God, wordt wel met graagte gevuld door zijn tegenstander (=satan). De hoogleraar in de popmuziek prof. R. Boomkens meent dat er een kloof gaapt tussen de fantasiewereld van agressieve teksten en de werkelijkheid onder jongeren. Slechts een klein aantal fans zou de teksten serieus nemen. Alsof dat verwaarloosbaar is. Rapper 2Pac was het grote voorbeeld van de scholier die de Haagse conrector van Wieren doodschoot. De vader van een Brits meisje dat zelfmoord pleegde vond cd’s van Eminem waarin hij zelfmoord bezong. In datzelfde jaar liet een jongen die zelfmoord pleegde, briefjes achter met daarop een tekst van deze blanke rapper. De moordenaars van het bloedbad op Columbine High School waren waarschijnlijk ook op dergelijke manier geïnspireerd.

Loze teksten?
Is muziek wel los verkrijgbaar van de teksten? Dat het niet alleen maar loze woorden zijn bewijzen wel de veertig tot honderd kerkgebouwen die in Noorwegen zijn afgebrand. De Norwegian Black Circle, voortgekomen uit de extreme antichristelijke muziekstroming black metal, wordt verder verantwoordelijk gehouden voor grafschennis en moord . Songteksten liegen er niet om: politieke, revolutionaire, anarchistische boodschappen worden over de massa’s uitgestrooid. Vaak niet of moeilijk te verstaan, wel eindeloos herhaald. Volgens een verslaggever maakt de christelijke Noorse band Extol op het Flevo Festival snoeiharde hardcore, waarvan de teksten onverstaanbaar zijn . Niet zelden is de ontdekte boodschap onthutsend. De Britse radicale moslim-rapband ‘Fun-Da-Mental’ werft vrijwilligers voor de Jihad (heilige oorlog) in Afghanistan . De Nederlandse groep ‘Toontje Lager’ heeft een ander boodschap: ‘Niks na de dood, dus weg met eeuwig leven, en weg met heiligbrood. Er is niks na de dood, -dus ga maar lekker rood, er is niks na de dood.’ ‘Nu heb ik spijt van al mijn aardse dagen, zo zonder zonde en nooit eens immoreel.’ Inderdaad, Dostojewski schreef al in zijn boek ‘de gebroeders Karamazow’:

‘Als God niet bestaat zijn alle dingen geoorloofd.’ ‘Eminem’ verkondigt: ‘Volg mij en doe exact wat dit liedje zegt: rook weed, neem pillen, ga niet verder met school, vermoord mensen en drink.’ En: ‘Nu is het tijd om jezelf te laten gaan, er gelden nu geen regels meer’ . Eminem werkte inderdaad grote hoeveelheden pillen, drugs en alcohol naar binnenwerken, en werd veroordeeld voor onder meer wapenbezit. In diens teksten heeft hij zijn moeder en zijn ex-vrouw al meerdere keren vermoord. Zijn vader heeft hij nooit gekend, omdat de ellende al begon toen hij een half jaar was bij de scheiding van zijn ouders. Zijn moeder zou een alcohol- en drugsverslaafde zijn. Niet voor niets noemt president Bush Eminem ‘de grootste bedreiging voor Amerikaanse kinderen sinds polio’ . Hoewel het werk van deze blanke rapper gevuld is met haat inclusief zelfverminkingen, wordt hij door vakgenoten en publiek hoog geëerd.

Oude nummers van de Beatles ‘She’s leaving home’ (ze gaat van huis weg) en ‘Meneer de President’ van Boudewijn de Groot wezen al in de richting van opstand tegen het (ouderlijk) gezag.

‘Neem je een leven, het wordt goedkoop; dood iemand, niemand zal erom huilen. De vrijheid is van jou, doe slechts je plicht, wij willen alleen maar je ziel.’ zingt Black Sabbath .

Het bekendste lied van de LP van AC/DC is ‘Back in Black’. De groep liet een 1300 kilo zware ‘helleklok’(Hell’s Bell) maken. Hier volgt de tekst in het Nederlands: ‘Ik ben een rollende donder –stromende regen- ik kom eraan als een wervelstorm. Mijn bliksem flikkert langs de hemel. Je bent nog wel jong maar je moet sterven. Ik maak geen gevangenen, spaar geen leven, niemand laat zich een strijd ontgaan. Ik heb mijn klok, ik breng je in de hel. Ik krijg je wel, satan krijgt je. Helleklokken ik luid de klokken van de hel. Ik ben brandend heet. Helleklokken Ik geef je zwarte gevoelens over je ruggengraat op en neer. Als je uit bent op het kwade dan ben je mijn vriend. Zie mijn witte licht flikkeren als ik de nacht doorklief want als het goede links ligt dan zal ik me rechts houden.’

Bon Scott, van AC/DC die duizenden keren de wereld ingeschreeuwd had ‘ik ben op de snelweg naar de hel’, stikte in 1980 na teveel alcohol in zijn eigen braaksel en heeft ondervonden of de hel echt zo’n slecht plaats niet is... .

De Amerikaanse communist Sidney Finkelstein wilde zijn ideeën overbrengen door het westen te overspoelen met de muziek van negers, en met name de zogenaamde afro-beat die afkomstig is uit de Voodoo-cultus .

Kleding
Niet alleen verbaal worden boodschappen overgedragen. De popmusici zijn de inspirerende voorbeelden in kleding, haardracht en vooral gedrag. Muziek zonder teksten heeft evenzeer een invloed en een boodschap.

 

Kijk onder het kopje Opinie >  Muziek voor meer informatie over verschillende artiesten.