Folder van de week

Nirvana

"Wordt stoned en dien Satan"
-Kurt Cobain-

Cobain Nirvana wordt door velen gezien als de meest invloedrijke band van de jaren ’90. Met hun vele platinum successen veroverden ze de wereld op meer dan één manier. In de eerste plaats met hun muziek, maar in de tweede plaats met de zelfmoord van de bandleider: Kurt Cobain. In 1994 werd Nirvana door Rolling Stone Magazine uitgeroepen tot “artiest van het jaar”. Ook werd het nummer “Teen Spirit” uitgeroepen tot volkslied van de Grunge beweging.[1] Chuck Crisafulli verklaard dat: “het was Teen Spirit dat de rock ’n roll gered heeft”.

Over het album “Nevermind” schrijft een biograaf het volgende: “Nevermind doet mee in de race voor album van het decennium… Nevermind trok de alternatieve Rock binnen één dag in de grote populariteit, en één man werd voornamelijk lof toe gezongen in zowel 'The Times' als in 'Beatlemania'”.

Net zoals de Beatles in de jaren ’60 liet ook Nirvana een enorme indruk achter in de muziekwereld, zowel in Europa als in de VS, en dit was voornamelijk te danken aan de creatieve geest van Kurt Cobain. Cobain wordt wel beschreven als: “de prins van grunge en een woordvoerder voor een generatie”. Maar ook als degene die verantwoordelijk was voor: “het uitvinden van de grunge-lifestyle”.

Wij geloven dat er bewijs is dat het meer was dan alleen Kurt Cobain die zo’n invloed uitoefende op de jeugd van de jaren ’90 om de grunge-lifestyle aan te nemen. Men hoeft niet zo’n hele diepe duik te nemen in het leven van Kurt Cobain om te zien dat het niet de Heilige Geest was die hem inspireerde, maar een geest uit de afgrond. De lezer wordt gewaarschuwd: het leven van Kurt Cobain bestuderen is hetzelfde als een smerige beerput opentrekken. Te midden van alle pracht en praal was het leven van Kurt Cobain gevuld met wanhoop en leegheid.

Kurt Cobain, de duivelaanbidder
Cobain Cobain zocht wanhopig naar acceptatie. Dit was begonnen vanuit zijn jeugd en werd het belangrijkste in zijn leven. Dat is een van de redenen waarom hij zich zo afzette tegen alles en iedereen. Hij werd wel beschreven als: “beetje een ziekelijk en onderontwikkeld figuur die vaak werd gepest”. Zijn verlangen naar acceptatie was zo sterk dat hij er zijn ziel wel wilde verkopen aan satan in ruil voor beroemdheid.

Om maar te beginnen maakte Cobain er geen geheim van wie hij diende toen hij zei dat het zijn doel was: “om stoned te worden en satan te aanbidden”. En zijn aanbidding van de duivel bleek op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een beeldje van Maria te onthoofden. (de moeder van Jezus, ten diepste pure afgodendienst). Ook deed hij, net als andere satanisten, mee aan het bekladden van kerken met de meest afschuwelijke teksten. Wie het wil bekijken gaat maar op internet zoeken, maar dit zijn zulke Godslasterlijke teksten dat wij die hier niet willen herhalen.

Ook liet hij stukken tekst die hij geschreven had, maar er niet tevreden over was, brandend achter op de stoep van kerken.

Ook versierde hij zijn appartement met poppen die bij hun nek waren opgehangen met bloed over ze heen. Rolling Stone verklaarde dat: “Cobain had een satanspop gemaakt en deze in een galg voor zijn raam hangen”. Het feit dat Cobain wordt/werd gezien als een (inter)nationale held geeft wel aan hoe diep het gezonken is met de mensheid. Terwijl Kurt Cobain enkele mensen beïnvloed heeft met het bekladden van kerken, was het voornamelijk via zijn muziek dat miljoenen mensen werden beïnvloed door demonen. Deze demonen gebruikten Kurt slechts als middel om invloed uit te oefenen. Zijn betrokkenheid bij hekserij en zwarte magie escaleerden zelfs zover dat hij toverspreuken begon te gebruiken om zijn wil door te drijven. Zijn interesse in het occulte brachten hem uiteindelijk in contact met William Burroughs, een occultist met grote bekendheid.

Schrijver Stephen Davis (schreef bijvoorbeeld: the hammer of the Gods, over Led Zeppelin) vergelijkt William Burroughs met Aleister Crowley: “net als Crowley was Burroughs een stedelijke en geniale menselijke Lucifer, een moderne magier, een legendarische verslaafde en een artiest wiens invloed veel verder rijkte dan alleen literatuur naar muziek, schilderen en films.”

Burroughs wordt ook in verband gebracht met Jimmy Page van Led Zeppelin, en ironisch genoeg was hij de man die Hard Rock voor het eerst “Heavy Metal” noemde. Burroughs meldt zelf dat hij voor het eerst bezeten raakte toen hij zijn vrouw vermoordde. Cobain zocht nu juist deze kerel op om hem te helpen bij een muziekproject.
In een interview met Rolling Stone zou Cobain later toegeven dat het een van de hoogtepunten uit zijn leven was om William Burroughs te ontmoeten en een plaat met hem op te nemen. Burroughs had zo’n grote invloed op Cobain dat hij later zelf een keer speciaal bedankt werd omdat hij zo’n grote inspiratie voor Cobain was geweest.

Naast deze vreselijke kerel was Cobain ook helemaal weg van Anton LaVey, de stichter van de satanskerk en auteur van de satansbijbel. Hij was zo idolaat van deze man dat hij zelfs geprobeerd heeft om hem mee te laten doen op het album “nevermind” van Nirvana. De betrokkenheid van Kurt Cobain in satanisme en hekserij verklaart duidelijk zijn enorme aantrekkingskracht op de fans van Nirvana. Cobains gave tot het maken van muziek wordt wel eens zo omschreven dat: “hij struikelde over de melodieën op manieren die hij zelf niet begreep”. In de occulte wereld heet dit “automatisch schrijven” waarbij demonen door de mens heen hun muziek of boodschap op papier zetten, met als doel uiteraard God te lasteren en mensen negatief te beïnvloeden. Dit is wat met zekerheid plaatvond met Cobain, het gewillige slachtoffer voor satans macht. Zelfs de legendarische gitarist Chuck Berry verklaarde: “hij had een ‘touch’ waar de meeste gitaristen een moord voor zouden doen”. Een moord kan misschien overdreven zijn, maar je ziel verkopen aan satan zou heel goed kunnen kloppen.

Cobain, de drugsverslaafde
Waar je mee omgaat wordt je mee besmet zeggen we wel eens. Het is namelijk zo dat de invloed van Burrough’s over Cobain zich niet beperkte tot het occulte, maar ook uitstrekte tot drugsgebruik. Dit is wel nauw met elkaar verbonden, aangezien drugsgebruik in de Bijbel ten strengste wordt verboden en in verband wordt gebracht met toverij en waarzeggen. Cobain hield van drugs, vooral heroine was een van zijn favoriete keuzes.
Als je de foto’s van hem bekijkt in het laatste van zijn leven, dan geeft zijn uiterlijk aan dat er meer aan de hand is dan alleen vermoeidheid. Dit kan de objectieve waarnemer duidelijk zien. Als hij zichzelf niet had doodgeschoten dan zou een overdosis drugs zijn leven waarschijnlijk wel beëindigd hebben. Dit wordt bevestigd door het rapport van de lijkschouwer: “samen met sporen van Valium, vonden we 1,52 milligram heroine in zijn bloed, drie maal de normale dodelijke dosis”

Nick Kent verklaarde dat de “onverklaarbare buikproblemen” die Cobain beweerde te hebben, “bijna zeker” te wijten waren aan zijn jarenlang drugsmisbruik: “de jaren die hij doorbracht met het pijnigen van zijn ingewanden met allerlei smerige pijnstillers, die werden gebruikt in combinatie met codeine-geinfecteerde hoestmedicijnen, zijn vrijwel zeker de oorzaak dat zijn arme lichaam zo’n pijn deed”. Om in zijn drugsbehoefte te voorzien wordt er wel beweerd dat hij overging in “sex-voor-drugs” praktijken.

Cobain de Homoseksueel
Kurt Cobain heeft zelf toegegeven dat hij: “zeker weten homo was in zijn geest” zowel als: “ik kon weleens bisexueel zijn”. Ook heeft hij aan een goede vriend toegegeven dat hij: “sex heeft gehad met 3 of 4 mannen”. Om te weten wat de Heere, de almachtige Schepper, hiervan denkt moeten we genesis 19 maar lezen.
Zijn weduwe, Courtney Love, heeft aangegeven dat zijn homoseksuele escapades veel verder gingen dan 3 of 4 kerel toen ze zei dat: “hij sex heeft gehad met zo ongeveer de helft van de mannen van Seattle”.
Cobain gebruikte zijn bekendheid als podium om zijn perversiteiten te uiten en om zodoende de maatschappij te beïnvloeden. Niet alleen heeft hij gezoend met een van de bandleden in het programma “Saturday night live”, maar ook droeg hij wel vrouwenkleding. Dit gaat al te ver om te beschrijven dus laten we niet verder gaan in het tentoonspreiden van de gruwelijke sexuele gedragingen die door Kurt Cobain werden geuit.
Als bovenstaande u niet doen walgen, dan vrees ik voor uw geestelijk welzijn. Laten we niet vergeten dat sexuele relaties alleen goedgekeurd worden tussen twee mensen van verschillende geslachten binnen het huwelijk. Alles daarbuiten op sexueel gebied is verboden verklaard door de Heere, en dat moet genoeg zijn voor ons.

Het moorddadige hart van Cobain en het occulte
Kurt Cobain had een gigantisch ego, zelfs voor een rock-artiest. In zijn biografie verklaard Sandford: “Iedereen in het artiestenwereldje krijgt beschuldigingen van egoisme en ijdelheid naar zich toegeslingerd, maar in geval van Cobain overstijgt dit alle voorgaande gevallen”. Soms gaf Cobain zelf aan dat hij zich ongemakkelijk voelde onder al die beroemdheid die hij bezat. Nick Kent verklaard: “Cobain gaf altijd aan dat hij de aandacht die gepaard ging met beroemdheid haatte, maar toch trouwde hij na zijn eerste platinum album, met Courtney Love. Een vrouw die aandacht trekt zoals een magneet ijzer aantrekt.”

Het ego van Cobain was zo groot dat hij uitvoer tegen iedereen die vragen stelde bij wat hij deed, of het er niet helemaal mee eens was. Hij wilde zelfs een vrouwelijke journaliste, Lynn Hirschberg, vermoorden omdat zij zich negatief had uitgelaten over het cocaine gebruik van Courtney Love tijdens haar zwangerschap. Cobain braakte zijn moordneigingen als volgt: “Ik zal deze vrouw met mijn blote handen vermoorden. Ik zal haar doodsteken. Eerst vermoord ik haar hond en dan (niet voor herhaling vatbaar) en dan steek ik haar tot ze sterft”. In plaats van haar te vermoorden met zijn blote handen, greep hij andere middelen aan. Hij wilde duivelse machten gebruiken om haar te vermoorden. De uitleg hiervan gaan we hier niet neerschrijven.

Cobain de Haatdragende
Hij wilde niet alleen Lynn Hirschberg vermoorden, maar moest zelfs overtuigd worden om zijn eigen vrouw niet te vermoorden. Hij haatte de mensheid in zijn geheel. Hierin stemt zijn beeld overeen met dat van de satan, die is namelijk een mensenmoorder van den beginne. Cobain stelde dat: “wat mij betreft kan 99% van de mensheid doodgeschoten kon worden”. In zijn zelfmoordbrief schreef hij dan ook dat: “ik ben haatdragend geworden tegen de mensheid in het algemeen”.

Dat liet hij ook blijken tegenover zijn eigen fans, door bijvoorbeeld op ze te spuwen tijdens concerten en ze uit te vloeken voor alles wat mooi en lelijk is. En dit is wel het minste kwaad wat hij zijn fans heeft aangedaan. Hij heeft veel van zijn aanbidders verder geleid over het pad van de zonde en zelfvernieling dat hij ook is gegaan. Of het nu de perversiteiten zijn die hij op het podium en in zijn leven ten toon spreidde, of de wanhoop en hopeloosheid is die via zijn muziek tot uiting kwam, de schade die hij aan de maatschappij en mensenzielen heeft teweeggebracht is niet te overzien. Dit zal pas duidelijk worden op de oordeelsdag, als ook hij net als wij, rekenschap moet afleggen tegen over God de Almachtige.
Aan de vruchten kent men de boom, zegt de Bijbel. Duidelijk is wel dat Kurt Cobain niet geleid werd door de Heilige Geest, en dus door de duivel. Voor hem leek het verbond dat hij had met de duistere machten van satan heel mooi en het leverde schijnbaar veel op. Aan de ene kant kreeg hij de aandacht waar hij zo naar verlangde, aan de andere kant was er die vernietigende macht over anderen die hij via de boze geesten in zijn muziek kon bewerkstelligen. Met zijn band Nirvana ondermijnde hij de traditionele Bijbelse waarden die nog bestonden in de maatschappij. Sandford drukt het als volgt uit: “Nirvana en de nieuwe opkomende rockwereld in Seattle dachten hetzelfde over veel zaken, bijvoorbeeld het leven gericht op punk, een duidelijk apatische houding richting de maatschappij, oninteresse om te werken, feminisme en het onderdrukken van traditionele waarden door hun muziek”.

Nu staat daar ook feminisme tussen. Dat is onbijbels, om het maar zacht uit te drukken. Het is rook uit de put van de afgrond. De maatschappij doet het voorkomen of dat goed is voor vrouwen, maar laten we dan eens zien hoe Cobain omging met vrouwen.De letterlijke beschrijving laten we achterwege vanwege de vernedering en walgelijke uiting ervan. We citeren een vrouw die hij verkracht zou hebben als er niet toevallig een aantal mensen aankwamen: “wat mij betreft zijn de verhalen over Kurt-de-Feminist (en lees hier: de liefhebber van vrouwen en hun rechten) een zieke grap. Hij haatte vrouwen. Niemand die deed wat hij deed verdiend nog enig respect”.

Dit soort verklaringen staan niet op zichzelf, maar zijn er in grote hoeveelheden. Cobain was duivels slecht persoon, die zelfs er niet voor terugschrok om ook zijn eigen bandleden te pijnigen. Veel mensen die Cobain kenden stelden dat er iets ongelooflijk kwaadaardigs over hem was. Een van zijn leeftijdgenoten die bij hem op school heeft gezeten zegt het volgende: “er hing dit sfeertje over hem. Als hij je die flikkerende blik gaf, kwam dat rechtstreeks uit de Exorcist of een van die andere satansaabiddingsfilms”. (De Exorcist gaat over een duivel uitdrijving en is puur satanisch geïnspireerd en dus verboden om te zien, een zeer Godslasterlijke film, zoals alles uit Hollywood).

Graham Wright een journalist stelt dat: “Cobain ging van Dr. Jekyl naar Mr. Hyde binnen een minuut”. Dit soort uitingen moeten ons niet verbazen als we eerder al hebben gelezen dat het Cobains doel was om “satan te aanbidden”.

En dan zijn er de verklaringen die weergeven hoe hij bijna zelfmoord pleegde tijdens een concert in Rome. Hij klom omhoog en dreigde te springen. De hele menigte zag nu een kerel die zijn nek zou breken hij niet snel zijn gezonde verstand terugkreeg.

Sandford schreef: “hij was …. Ook een agressief persoon die worstelde met demonen die hem voortdreven en martelden”

De trieste waarheid is dat dezelfde demonen waar hij zich voor openstelde om beroemdheid te verkrijgen hem later dreven tot zelfmoord. Zo zien we dat het wandelen op de brede weg met de duivel uitloopt in de dood. En hoe staat dat nu met mij en met jou? Zijn wij al door genade een kind van God geworden, of dienen wij nog steeds die vervloekte duivel?

De bestemming van de zondaren:
Nirvana is de Hindu-naam voor hemel. Helaas voor de stakkers die erin geloven is het een nephemel en dus de hel. Nirvana is door de satan zelf bedacht om miljoenen mensen te binden aan de duizenden, ja miljoenen afgoden die aanbeden worden in India tot op deze dag. Cobain en zijn band Nirvana hadden hun deel wel van de oosterse invloed, van betoverende oosterse melodieën tot talrijke verwijzingen in interviews naar karma en reïncarnatie, etc. Hoewel deze oosterse religies al vele miljoenen mensen verloren hebben doen gaan, weerhield dat Cobain er niet van om deze rotzooi verder te brengen over de westerse wereld.

Het leven van Kurt Cobain leek in niets op de hemel die hij gedacht had. Het was een hels leven ver weg van de levende God, gevuld met drugs, godslastering, haat, drank en duivelsaanbidding. Een lege illusie, en daar luisteren de mensen nu naar! Kijk toch eens naar die lege blik in zijn ogen, dat gezicht vol pijn en ellende! En dat gezicht heeft hij zelf aan puin geschoten met een geweer. De dienst van satan is een harde dienst, en die eindigt in de hel.

Als we kijken naar het afscheidsbriefje van Kurt Cobain dan zien we duidelijk de harde hand van satan in zijn leven. De brief heeft Cobain gericht aan zijn onzichtbare vriend, (de naam laten we achterwege). Hij zegt daarin: “Ik voel de opwinding van het luisteren naar en het maken van en het werkelijk schrijven van muziek al veel te lang niet meer.”
Sandford zegt hierover: “in zijn zelfmoordbrief, wanhoopte Cobain dat zijn muse was gevlogen”. Muze kun je hier wel vertalen als demon die hem zijn muziek gaf. En zo werkt de satan nu eenmaal, hij zoekt die eenzame mensen op die verlangen naar erkenning, beroemdheid, acceptatie en macht, waarna hij ze misbruikt voor zijn eigen perverse eer en laat ze dan vallen. Waarna ze voor eeuwig bij hem in de hel zullen zijn.

De Bijbel geeft duidelijk aan dat demonen vaak in verband worden gebracht met zelfmoord. Zie maar naar Judas, daar staat duidelijk van: “toen voer de satan in Judas”. Judas wordt na zijn daad overgelaten in wanhoop en maakt een einde aan zijn leven. Zie dit ook maar terug bij koning Saul, ook hij kreeg een boze geest die hem benauwde. En ook zijn leven eindigt met zelfmoord. Nog een voorbeeld is de maanzieke knaap die bij de Heere Jezus gebracht wordt. Die jongen werd door de duivel gedreven om zichzelf in het water te gooien en te verdrinken en om in het vuur te springen en te verbranden.
De duivel is een mensenmoorder van de beginne. Hij ziet niets liever dan dat mensen lijden en zo snel mogelijk sterven. Want als ze gestorven zijn, kunnen ze zich niet meer bekeren tot de levende God. Ook zelfverminking komt uit het satanskamp. Kijk maar naar Elia op de berg Karmel, daar gingen de duivelaanbidders (de Baalpriesters) zichzelf snijden om hun god maar tevreden te stellen. De Bijbel leert zeer duidelijk dat achter iedere afgod een duivel zit. Zie psalm 106 en de brief aan Korinthe maar. Deuteronomium 18 spreekt er ook over net als Openbaring 9.
Net als bij de baalpriesters werd ook Kurt Cobain aan zijn lot overgelaten door de demonen. Ze hadden hem genoeg gebruikt het werd tijd om van hem af te komen en de wereld hem te laten aanbidden. Zien we dat ook niet vaak gebeuren als artiesten sterven. Dat ze dan opeens beroemder worden dan in hun leven? Zie maar naar André Hazes en zeker ook Michael Jackson. Eerst lagen hun cd’s in de uitverkoop, want niemand wilde ze meer hebben. Maar toen ze stierven waren de cd’s opeens niet meer aan te slepen. Wat is de duivel toch listig!

En deze duivelse praktijken van zelfverminking en moord zien we de hele bijbel door terugkomen. En nog willen we niet luisteren naar de waarschuwingen die de Heere ons liefdevol geeft in Zijn Woord, nee we gaan liever lekker luisteren naar de muziek van Satan!
Laten we toch opletten want wat we zaaien zullen we ook maaien zegt de Heere ons in de Galatenbrief. De Heere laat Zich niet bespotten.

Bekeer je toch voor het te laat is! Wend u naar Mij toe en wordt behouden, dat zegt de Heere!

Ben jij al gered? Of leef je nog voor eigen rekening? Denk je dat je het zelf wel kunt beslissen en dat je het zelf wel zo goed weet? Zie dan eens naar de dwaze bouwer: “en zijn val was groot” Mattheus 7.