Folder van de week

Christina Aquilera

Christina Aquilera, die eertijds lid was van de Mickey Mouse Club, heeft het muziektoneel stormenderhand veroverd met haar ‘Genie In A Bottle’ die vol zit met seksuele uitspattingen.

Als een Siren zingt Aquilera: “Als je bij me wilt zijn, is er een prijs die je moet betalen. Je moet me op de juiste manier strelen als je bij me wilt zijn. Hormonen racen op de snelheid van het licht. Mijn lichaam zegt laat gaan, maar mijn hart zegt nee. Ik kan je wensen uit laten komen. Maak me alleen maar vrij schatje en ik zal bij je zijn.”

Zelfs de liberale Rolling Stones zeiden dat haar muziek:
”genoeg seksuele insinuaties bevat om hun eigen nummer ‘Little Red Corvette’ te doen klinken als een leuk versje over het verversen van je olie” Nu, als Aquilera’s muziek Prince, die zelf zingt over zelfbevrediging en incest, tam lijkt bij wijze van vergelijking, dan is het vreselijk naïef om te denken dat Aquilera als voormalig lid van de Mickey Mouse Club op een of andere manier goedaardig en onschuldig is. Satan houdt ervan om zijn gif te verbergen in ontwapenende verschijningen.

Ouders zijn misleid door te geloven dat ze zelf kunnen toestaan dat hun kinderen een constante voeding van dit spirituele gif absorberen. Ze geloven dat het uiteindelijk het gedrag, de relaties, de gezondheid en de eeuwige bestemming van hun kind niet beïnvloed. Ze zullen straks ruw en verdrietig uit hun droom gewekt worden. God heeft ons gewaarschuwd onszelf of onze kinderen niet te onderwerpen aan losbandige mannen of vrouwen: “Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet. Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens, om u te bewaren voor de kwade vrouw, voor het gevlei der vreemde tong. Begeer haar schoonheid niet in uw hart, en laat ze u niet vangen met haar oogleden. Want door een vrouw die een hoer is, komt men tot een stuk broods; en eens mans huisvrouw jaagt de kostelijke ziel. Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn klederen niet verbrand worden?”(Spreuken 6: 20, 23-27)

Ouders die denken dat ze hun kinderen mogen toestaan om te spelen met seks, welke God geschapen heeft als een grote zegen uitsluitend voor binnen de huwelijksrelatie, hebben een ernstig probleem. In feite zijn ouders die bewust toestaan dat hun kinderen luisteren naar muziek die seksuele zonden stimuleert schuldig aan kindermishandeling.

Zoals Gods Woord zegt, kun je niet spelen met vuur zonder je te verbranden. Het is een kwestie van tijd voordat hun kinderen zich uiteindelijk branden en uiteindelijk is dat aan de ouders zelf te wijten. Ouders hebben een rentmeesterschap van God gekregen, aan Wie zij in de dag van het oordeel een antwoord moeten geven op de vraag of zij hun kinderen hebben opgevoed naar Zijn Woord.

Ouderschap is een geweldig voorrecht, maar het is ook een ongelooflijke verantwoordelijkheid. Een verstandige ouder zou nooit een prostituee toestaan hun dochter te beïnvloeden hoe ze zich moet kleden of gedragen, maar als Hollywood en de muziekindustrie ze dopen in zulke ontucht onder de mantel van een onschuldige Mickey Mouse Club, zijn ze stekeblind en laten ze hun kinderen door de wolven verslinden. Het resultaat is dat veel van de kinderen beginnen zich op een zodanige wijze te kleden dat ze de aandacht trekken van zowel jonge als oude mannen, met inbegrip van kinderverkrachters.

Ze beginnen de perverse taal en seksuele insinuaties die zij horen na te doen en hun idolen te verheerlijken, en uiteindelijk zien ze zichzelf het perverse gedrag doen dat ze hebben toegestaan door de neuronen in hun hersenen uit te zetten en door het sturen van hun vaak al racende hormonen.Wanneer een ouder ontdekt dat hun 11-jarige dochter syfilis heeft of zwanger is of dat hun zoon aids of werd gearresteerd voor verkrachting, lijken ze verrast en vragen: "Hoe kon dit gebeuren?" De waarheid van de zaak is dat God ons heeft bevolen om onze kinderen weg te houden van dergelijke invloeden en wij zijn schuldig hun jonge kwetsbare harten en beïnvloedbare geesten te beschermen voor een spervuur van seksuele en zintuiglijke overbelasting.

Gods Woord waarschuwt:
"Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, …. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koningkrij van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. " (Efeze 5: 3, 5-7)

"Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst; Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;"(Kolossenzen 3:5-6)