Folder van de week

Alcohol 2

De Astharoth van Urk!!
Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende: Indien gijlieden u met uw ganse hart tot den HEERE bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astharoths; en richt uw hart tot den HEERE, en dient Hem alleen, zo zal Hij u uit de hand der Filistijnen rukken. (1 Sam 7:3).

De Astharoths, wat zijn dat?
Dit waren de afgoden (lievelingszonden waar het volk Israël aan verknocht was).De Groothartig van Urk is de alcohol!Ook in het uitgaansleven is het absoluut nummer 1 naast muziek, seks, media, grove taal, drugs enz.

Wat is jou Astharoth?
Waarom is alcohol zo populair? Alcohol verlaagt het bewustzijn en veroorzaakt een roes: van een lichtheid in het hoofd tot een allesoverheersende lallende dronkenschap. Om die roes, in de gewenste maat van heftigheid, is het de drinker te doen.De overmoed van de drinker kan gevaarlijk zijn. Met een paar glazen drank achter de kiezen denk je dat je meer kan, maar je kunt juist minder. Dat geldt zeker voor jongeren die risico's vaak toch al te laag inschatten. Vooral in het verkeer is deze overmoed gevaarlijk. De politie schrijft jaarlijks een kleine 40.000 bekeuringen uit voor rijden onder invloed van alcohol. Zeker 300 mensen vinden jaarlijks de dood.

Veel drank
Overmatig alcoholgebruik is slecht voor de gezondheid. Alcohol is namelijk een giftige stof die interne organen zoals hersenen, hart, lever, maag en alvleesklier aantast en die maag- en slokdarmkanker kan veroorzaken. Te veel alcohol kan impotentie veroorzaken en vormt een gevaar tijdens zwangerschap voor het ongeboren kind. Het bekende korsakov syndroom, waarbij het korte termijn geheugen vernietigd is, wordt veroorzaakt door veel alcohol in combinatie met slecht eten. In meer dan 10.000 gevallen per jaar stelt de arts vast dat de ziekte het gevolg is van te veel alcoholgebruik. Waarschijnlijk is dat maar een deel van het totaal, want veel door alcohol veroorzaakte aandoeningen worden nooit door artsen als zodanig onderkend. Ruim 2000 mensen overlijden per jaar aan alcoholziekten. Wanneer jongeren lichamelijk nog in ontwikkeling zijn is de giftige werking van alcohol des te schadelijker. Hoe vroeger ze gaan drinken, des te groter de gezondheidsrisico's.

Black -out
Een ander risico is de black-out. Degene die te diep in het glaasje heeft gekeken wordt bv. 's ochtends wakker en kan zich niet herinneren wat hij aan het eind van de avond gedaan heeft en hoe hij is thuis gekomen. Dit kan bijzonder vervelende consequenties hebben. Het hebben van black-outs is een teken dat het alcoholgebruik uit de hand dreigt te lopen. Omdat jongeren steeds vroeger beginnen met drinken en steeds meer drinken gaat de gemiddelde leeftijd van alcoholverslaafden omlaag. En we moeten ons realiseren dat alcoholisme een bijzonder ernstige verslaving is die tot de totale ondergang leidt. Het doet niet onder voor heroïneverslaving.