Folder van de week

Drugs 2

Speel niet met vuur!
Wij willen jullie, jongeren, wijzen op de grote gevaren van het gebruik van verdovende middelen. De meesten van jullie weten niet wat de gevolgen op lange termijn hiervan zijn. Vaak is verslaving het gevolg tot groot verdriet van je ouders en je vriend(in).

Bij veelvuldig gebruik tasten de drugs het hart en de bloedvaten aan en een combinatie van verschillende drugs versterkt elkaars werking en kan leiden tot een plotselinge dood. Door de gestegen welvaart zijn veel soorten drugs binnen het bereik van grote groepen jonge mensen gekomen. Die ontwikkelingen gaan ook aan Urk niet voorbij en in ons dorp zijn veel dealers actief.

Het woord "drug" is een beladen woord. Het woord zelf betekent leugen en is een aanduiding van allerlei ongerechtigheid en jammer genoeg is de invloed van deze stof in onze hedendaagse samenleving op veel terreinen zichtbaar. We onderscheiden hard en softdrugs, die elk in vele soorten voorkomen.

Wat is er te koop?
Hieronder een korte opsomming met de gevolgen van elke soort:

Tabak tast bij veelvuldig en langdurig rookgedrag longen, hart en het vaatstelsel aan.

Alcohol tast bij veelvuldig gebruik maag, lever, alvleesklier, hart en de hersenen aan.

Hasj en Marihuana (weed) veroorzaakt bij een hoge dosering paniek, angst en soms bewustzijnsverlies. Op langere termijn longkanker.

Cocaïne heeft op de langere termijn gewichtsverlies, slapeloosheid, angsten,waanvoorstellingen en uitputting tot gevolg. Na het stoppen van het gebruik ontstaan er depressies.

Heroïne geeft op korte termijn vermindering van angstgevoelens of pijn. Veroorzaakt op den duur onverschilligheid en verwaarlozing van het lichaam. Afkicken gaat gepaard met grote spanningen.

Speed (amfetaminen en pepmiddelen) veroorzaakt bij veelvuldig gebruikgeprikkeldheid, angsten, waanvoorstellingen en agressiviteit.

Tripmiddelen (LSD) geven een verandering van de beleving van tijd en ruimte.Veroorzaken hallucinaties en op langere termijn angsten en psychosen.

XTC is ook een pepmiddel en kan bij een grote dosering leiden tot een plotselinge bewusteloosheid en zelfs de dood.

GHB (Gamma Hydroxy Boterzuur) schertsend "gehaktballetje"genoemd, is een pepmiddel dat vooral in het uitgaansleven populair is. De drug wordt gemaakt van velgenreiniger, gootsteenontstopper en gedemineraliseerd water. Het is van oorsprong een narcosemiddel en wie te veel inneemt, loopt kans op bewusteloosheid en problemen met de ademhaling.

Word geen slaaf!
Het gebruik van drugs is spelen met vuur en dit vuur wordt door geesten uit de afgrond aangewakkerd. Het is de duivel er om te doen ons slaven van hem te maken en hiervoor gebruikt hij ook de verslaving aan drugs. Wees toch op je hoede en verwoest je jonge lichaam niet. De Bijbel geeft je een duidelijke richtlijn: "Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt". 1 Korinthe 3: 1 6

Als je niet meer buiten drugs kunt, vraag aan de HEERE of Hij je helpen wil door mensen op je pad te sturen die jouw problemen kennen en je verder willen helpen.