Folder van de week

Occultisme

SATANISME
Begin 2002 werd een Duits echtpaar veroordeeld tot gevangenisstraf omdat ze een rituele moord hadden gepleegd in opdracht van de satan. Het echtpaar was op 6 juni (6-6!) getrouwd. De 23-jarige vrouw had een boodschap van de duivel gekregen, om een maand later een mens te offeren. Ze hadden toen samen een kennis uitgenodigd. Toen die eenmaal goed en wel binnen was, grepen ze hem vast. Zij sloeg tijdens een duivelsceremonie vervolgens 66 keer met een hamer op zijn hoofd. Aangezien de man daarna nog tekenen van leven gaf, brachten ze hem uiteindelijk met messteken om het leven. De man en zijn vrouw waren van plan na de daad zelfmoord te plegen, maar het 'bevel' van satan daartoe bleef uit.

In maart 2004 werd in Italië bij Milaan Andreas Volpe, 27 jaar oud, gearresteerd. Hij was de leider van een groep jongeren die zich de 'beesten van Satan' noemde. Ze vielen op door zwarte kleding, ze luisterden naar keiharde heavy-metalmuziek en deden zich te goed aan drank en drugs. De groep pleegde rituele moorden, waarbij in opdracht van de satan mensen werden gedood. Op een avond had Volpe een meisje uitgekozen uit de groep, om ter ere van satan geofferd te worden. Ze werd met een moker bewerkt. Daarna gooide men haar in een kuil die vooraf gegraven was. Toen haar vriend het wilde verhinderen, werd ook hij met de moker bewerkt en in de twee meter diepe kuil geworpen. Hoewel ze nog leefden, begonnen de leden van de groep als gekken de kuil vol aarde te gooien. Zo zijn ze levend begraven.

Bij andere slachtoffers sneden de groepleden bepaalde lichaamsdelen weg. Deze werden in rituelen gebruikt bij andere satansbijeenkomsten.

RITUELEN
De duivel houdt een niet te onderschatten groep in zijn macht door de leden expliciet trouw aan hem te laten zweren. Ze zijn volledig in zijn ban. Ze zweren bij demonen. De heiden vrezen nog voor de demonen, ze voeren allerlei rituelen uit om de demonendreiging af te wenden. Maar de moderne mens zoekt ze op. Ook in van oorsprong christelijke landen is een groeiende belangstelling voor de dienst aan de satan.

Satanisten zijn te herkennen aan symbolen, zoals de vijfpuntige ster, een omgekeerd kruis, en het getal 666. Ze verklaren de oorlog aan christenen en joden, die ze even sterk haten. Het moet voor de satan een goed gevoel zijn dat er mensen zijn, schepselen van God, die openlijk met hem flirten en hun leven aan zijn destructieve krachten overgeven.


Zo bijvoorbeeld de Engelse Doreen Irvine:
'Ik werd Satanist tijdens een walgelijke ceremonie. Ze maakten een snede in mijn arm en vingen mijn bloed op. Dat vermengden ze met het bloed van een witte haan. Ik moest dat opdrinken en daarna een perkament ondertekenen, waarmee ik beloofde om Satan voorgoed te dienen. Aan het einde van de ceremonie wist ik dat hij mijn heer en meester was en dat hij werkelijk bestaat.'

BLOEI
Satan wil god zijn en zoekt aanbidders. Het satanisme is van alle tijden, maar beleeft de laatste tientallen jaren een nieuwe bloeiperiode. Uit een onderzoek van 2001 blijkt dat Duitsland tussen de drieduizend en vijfduizend radicale satanisten telt.

De politie in Italië gaat ervan uit dat er anno 2005 zo'n tweehonderdvijftig satanistische groepen actief zijn, waarbij vijduizend mensen, voornamelijk jongeren, zijn aangesloten. De antropologe Cecilia Gatto Trocchi, deskundige op het gebied van sekten, spreekt zelfs over een half miljoen aanhangers.

Het gaat om duivelvereerders die bereid zijn tijdens rituelen mensen te offeren. Het precieze aantal blijft moeilijk schatten, omdat de duivelsbijeenkomsten in besloten kring plaatsvinden. Tevens is het satanisme niet één beweging, maar bestaan er vele geïsoleerde groepen naast elkaar.

Ook in Nederland bestaan satanskerken. Daar vinden seksuele uitspattingen plaats en wordt het Heilig Avondmaal op een perverse manier geïmiteerd. Het kruis wordt ondersteboven gehangen en op christelijke melodieën wordt de lof van de satan gezongen. Jongeren interesseren zich steeds meer voor satanisme, als scherp en uiterst radicaal protest tegen het christendom.

HEKSERIJ
Satanisten kiezen er bewust voor om rond te dolen in het gebied van de satan. Ze gaan met open ogen een grens over naar de wereld van demonen. Vele anderen bevinden zich in het grensgebied.


Zo neemt de belangstelling voor hekserij toe. Wat zijn heksen? Het beeld is van alle tijden. Lang, sluik haar, een zeer scherpe neus en lange dunne vingers. Een grote mond met spitste tanden. Haar jurk is zwart en ze draagt een puntige zwarte vilten hoed. Een heks vliegt doorgaans door de lucht op een lange bezemsteel en wordt altijd vergezeld van een kwaadaardige kat. In de middeleeuwen en nog lang daarna meende men dat heksen geslachtsgemeenschap hadden met de duivel.

In 1608 werd Catherine la Rondelatte ondervraagd over vermeende hekserij. Ze bekende: 'Ik ben een heks. Op de dag van St. Laurentius, nu tien jaar geleden, kwam ik terug van een bezoek aan mijn zuster Barbon. Ik liep in mijn eentje door het bos. Heel dromerig, en peinzend dat ik al zo lang een kinderloze weduwe was. Toen ik midden in het bos bij de plek met de ronde eik kwam, werd ik verrast en opgeschrikt door de aanblik van een grote zwarte man, die aan mij verscheen. Hij zei: 'Arme vrouw, je loopt erg te piekeren.' Toen gooide hij me ineens op de grond en had gemeenschap met me. Hij kneep me op hetzelfde moment ruw in mijn voorhoofd. Daarna zei hij: Je bent van mij! Betreur het niet! Ik zal een dame van je maken! Hij liet me God, wijolie en doopsel afzweren met de belofte dat ik hem zou dienen. Hij gaf me een stok en zei dat, als ik iemand haatte, ik me kon wreken door hem met de stok te slaan'.

Aangezien de duivel een geest is, moesten heksen ook wel geestelijk zijn. Vandaar dat heksen werden gewogen, of in het water gegooid om te zien of ze een normaal lichaamsgewicht hadden.

MODERNE HEKSEN
Moderne heksen herkennen zich niet in het oerbeeld, zoals hier boven geschetst. Ze willen niet aangesproken worden op een directe band met de satan. Ze geloven niet in de satan. Dat wil niet zeggen dat ze zich niet in een occult krachtenveld bevinden. Het moet wel weer een list van de duivel zijn, om de gedachte van occultisme uit hekserij weg te nemen en te doen of hekserij los te maken is van zijn bestaan.

Vooral tienermeisjes komen in de ban van hekserij. Ze komen samen in heksencafés. Ze lezen het 'magische magazine' Witch en houden een book of shadows bij. Dit is een boek waarin zij rituelen, recepten en heksenliederen opschrijven. Een uitzending over moderne hekserij (of met een ander woord: wicca) van het EO-televisieprogramma Mir@kel leverde in 2003 een stortvloed van vijfduizend reacties op, meer dan welke andere uitzending van dit programma ook.

Heksen beoefenen witte magie. Die is volgens hen bedoeld om te helpen, om goed te doen. Geesten beantwoorden vragen van een heks door een pendel naar links of rechts te laten zwaaien. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. Verder gebruiken ze kruiden en maken ze amuletten.


Volgens een artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 25 maart 2004 bleek uit een onderzoek van Silver Circle, een organisatiedie zich beijvert voor het bekendmaken van het gedachtegoed van wicca, dat het aantal mensen dat zich met moderne hekserij bezighoudt enorm groeit. Van de heksen, die ondervraagd werden, had 62 procent een kerkelijke achtergrond. Veel nieuwe leden waren jonger dan twintig jaar.

Tekenend is ook dat de belangstelling voor het heidense Halloween, op 31 oktober, de dag voor Allerheiligen, de laatste jaren sterk toeneemt.

OCCULTE WERELD
Er zijn mensen die bewust de wereld van het occulte binnengaan. Er zijn jongeren die uit een soort zucht naar avontuur verkenningen doen op het gebied van waarzeggerij, astrologie (horoscopen!) en spiritisme. Het lijkt een spannend avontuur, dat je eens meegemaakt moet hebben.

Soms gaat het sluipend. Het begint onschuldig. Het lijkt in het begin niet meer dan onschuldig flirten. Iedere week even je horoscoop lezen. Een beetje experimenteren met pendelen. Met bepaalde vrienden nieuwsgierig beginnen aan een sessie glaasje draaien. Beetje griezelig, dat wel, maar toch.

Als je je daar mee inlaat, stap je bewust de grens over naar het koninkrijk van de demonen. Je komt terecht in de wereld van geesten en magie. Ontzaglijk gevaarlijk. Het brengt je in de diepste ellende. Zoals Saul, vlak voor hij zelfmoord pleegde (1 Sam. 28). Hij wilde weten hoe het met hem zou aflopen en raadpleegde in vermomming een spiritisme: de tovenares te Endor. De vrouw roept een oude man op. Het zal wel een demon geweest zijn, een duivelse geest, die de gestalte en de stem van Samuël nabootst. De boodschap is niet best. Saul, een geharde militair, raakt verlamd van angst en valt languit op de grond. Binnen 24 uur heeft de duivel hem zo in zijn macht, dat Saul zelfmoord pleegt.

De wereld van het occulte kan ineens zomaar dichtbij zijn. Ds. M.J.Paul vertelt over een catechisatieles aan twaalf- en dertienjarigen, brugklasleerlingen. Ze kwamen het catechisatielokaal in met een aangrijpend verhaal. Bij een jongen in hun klas werden er thuis geesten opgeroepen. Door middel van een ouija-bord was gevraagd hoelan een vriendje nog te leven had. Als antwoord kwam er: nog drie weken. Inderdaad stierf de betreffende jongen drie weken later. De catechesanten waren vol vrees of de klasgenoot ook hun toekomst zou voorspellen. Wat moet je doen als je op die manier te horen krijgt, dat je nog maar kort te leven hebt?

LAGE DREMPEL
De duivel probeert de drempel naar dit gebied van zijn rijk zo laag mogelijk te maken. Hij buit alle kansen uit. Internet maakt het gemakkelijk om vanuit je kamer allerlei contacten te leggen met occulte groepen en activiteiten. Maar je hoeft niet eens online te zijn. Ook met een gekopieerd computerspelletjes kun je contact leggen met de wereld van duivels en demonen.

Zo is er Doom 3. Het speelt zich af in het jaar 2145 op de planeet Mars, waar een enorme invasie van demonen plaatsvindt. Deze domonen zijn als gevolg van een wetenschappelijk experiment losgebroken uit de hel. Het is zoals bij de hel past: beelden vol horror, orgieën van geweld en bloed, verminkte lijken, krijsende demonen. De waarschuwing: 'Niet geschikt voor jongeren onder de achttien jaar', zal door velen gelezen worden als een extra aanbeveling. Het afgrijselijke spel wordt wereldwijd in grote aantallen verkocht.


Zo stap je simpel in je eentje het rijk van de satan binnen. Gewoon vanuit je eigen huis, vanuit je eigen slaapkamer schuif je op zaterdagavond de cd-rom in de drive en drempelloos stap je vanuit de vertrouwde omgeving de ruimte vol demonen binnen, klaar om je virtuele missie uit te voeren. De confrontatie is hevig en de demonen dartelen door je geest als het laatste beeld op je scherm wegflitst en je je bed inrolt. De duivels gaan mee je dromen in. Ze deinen mee in je hoofd op weg naar de kerk en bespringen je nog voor de dominee aan het eerste onderdeel van de preek is begonnen. Wat hebben al die moderne technieken het de satan toch gemakkelijk gemaakt!

REËEL
Virtueel is niet zo virtueel als je denkt. De wereld van het occulte is onzichtbaar, maar reëel. Voetius beschrijft hoe de duivel tovenaars, waarzeggers, bezetenen op deerniswekkende wijze tot waanzin drijft met behulp van geheimzinnige toverspreuken en bezweringen. Soms zelfs door uitwendige verschijningen, waarbij hij een lichamelijke gedaante aanneemt. Maar ook als hij niet in een lichamelijke gedaante verschijnt, is hij er echt.

Blijf er ver vandaan, van het domein van de slang. Luister nog eens naar wat de Heere zegt in Deuteronomium 18: 'Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt'(vs.10,11).

Waarzeggerij, toverij, spiritisme occulte spelletjes: streng verboden toegang. Experimenteer nooit. Wie binnengaat, weet niet wat hij tegenkomt. Occulte besmetting is een groot gevaar als je zelf, bewust, het rijk van occultisme binnen gaat.